De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:37:10

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Trajectcontroles in Duitsland

Datum: Mon 01 September 2014

HANNOVER - Even op de rem trappen voor een snelheidscontrole in Duitse deelstaat Nedersaksen is binnenkort niet meer voldoende om een boete te ontlopen. Als eerste deelstaat in Duitsland komt Nedersaksen, dat aan Nederland grenst, met een proef met trajectcontrole. Strenge Duitse wetgeving op het vlak van privacybescherming stonden eerdere proeven in de weg, maar die horde is nu genomen, aldus deelstaatminister van Verkeer Boris Pistorius op maandag.

De 18 maanden durende test begint in het voorjaar van 2015 op een weg waar veel ongelukken plaatshebben. Trajectcontrole is volgens Pistorius vooral bedoeld voor wegen waar zich verspreid over meerdere plekken veel ongevallen voordoen. Het gaat daarbij vooral om provinciale wegen.

Pistorius voert Nederland en Oostenrijk op als modelvoorbeelden. De verkeersstroom verloopt daar vloeiender, de veiligheid verbetert en het systeem word veel meer geaccepteerd door de automobilist dan mobiele flitsinstallaties.

Nedersaksen had het Nederlandse model eerder willen kopiëren, maar in Duitsland mag de overheid niet 'zomaar' privégegevens van burgers opslaan die niets hebben misdaan. Juridisch is het een probleem dat de staat aan het begin van het traject nog niet weet of de burger te hard gaat rijden, terwijl er wel een foto wordt gemaakt en opgeslagen. Dit is opgelost door programmatuur die de foto vergrendelt totdat vaststaat dat de automobilist te hard heeft gereden. Dan pas krijgen agenten toegang tot het computerbestand; anders worden de foto's automatisch gewist.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).