De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:23:14

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Maximumsnelheid A10 en A13 toch omlaag

Datum: Tue 25 February 2014

De maximumsnelheid op de A13 en de A10-West gaat toch terug van 100 naar 80 kilometer, dat heeft minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag bekendgemaakt.

In juli 2012 werd de maximumsnelheid op de beide snelwegen verhoogd naar 100 kilometer per uur. Omwonenden van de snelwegen zijn uiteindelijk in beroep gegaan tegen het besluit. De reden daarvan is dat de minister onvoldoende rekening gehouden heeft met het extra geluid dat motoren veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht rondom de A13 bij Overschie.

Op 21 november 2013 december heeft de rechtzaak plaatsgevonden waarna de minister in beroep is gegaan. Zij kreeg 12 weken de tijd om ondermeer opnieuw kijken naar de onderbouwing voor haar besluit.

Vanaf eind maart moet de maximumsnelheid op beide wegen toch weer teruggebracht worden naar de 'oude' situatie.

Volgens de VID is het terugbrengen van de maximumsnelheid minder goed voor de doorstroming. Generiek geldt dat de hoeveelheid voertuigen die een weg kan afwikkelen optimaal is rond 90 kilometer per uur. Ligt de maximumsnelheid hoger dan 90, dan zal de snelheid bij drukte vanzelf omlaag gaan naar die optimale snelheid. Een maximum snelheid van 80, zeker als die gecombineerd wordt met handhaving in de vorm van trajectcontrole, zorgt er voor dat de doorstroming nooit dat optimum kan bereiken.

Bovendien zorgt een lage snelheid er voor dat voertuigen relatief dicht bij elkaar rijden en zich minder verspreiden over de beschikbare rijstroken. Dat maakt voegbewegingen, bijvoorbeeld voor verkeer dat naar een afrit wil, lastiger en kan daarmee schokgolven in het verkeer veroorzaken.

Het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat moest na de invoering van 80 kilometer op een aantal wegvakken toegeven dat de doorstroming onder die verkeersmaatregel had te lijden.

Bron: VID


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).