De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:43:57

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Snelweg slibt volledig dicht

Datum: Fri 22 November 2013

Door: Gijsbert Termaat

ZOETERMEER - Als de economische groei verder aantrekt, lopen de Nederlandse wegen volledig vast. Ook ontstaan er door het hele land vertragingen op vaarwegen door dichte sluizen of te lage bruggen.

Dat constateert verladersorganisatie EVO op basis van prognoses van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2028, waarover de belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven beschikt.

"De gevolgen zijn groot", zegt EVO-directeur Machiel van der Kuijl. "De prognose van het ministerie laat zien dat als de economie tot en met 2028 verder groeit, de Nederlandse infrastructuur niet aan 'de streefwaarden voor de reistijd' voldoet. Kortom: de wegen slibben dicht."

Wanneer er niets gebeurt zullen er grote problemen ontstaan op knelpunten boven Amsterdam (de A7, A8 en A9) en Rotterdam (A4). Ook slibben de trajecten Deil - Den Bosch (A2), Amsterdam - Amersfoort (A1) en Almere - Lelystad (A6) volledig dicht. Dit rampscenario ontstaat als bij een geringe economische groei, de gevolgen zullen bij een hoge groei verder uitwaaieren naar de rest van de Randstad, Brabant en Oost-Nederland.

"De prognose maakt duidelijk dat de bestaande infrastructurele investeringen niet voldoende zijn om de bereikbaarheid van Nederland voor de lange termijn zeker te stellen. Als de economie verder aantrekt moet onze infrastructuur deze groei ook kunnen dragen", meent Van der Kuijl. "Nederlandse handels- en productiebedrijven, maar uiteindelijk de economie, hebben baat bij een zo efficiënt mogelijke goederenstroom. Dit geldt ook voor het woon-werkverkeer. Als dit stagneert, veroorzaakt dat financiële schade voor bedrijven, en dus hogere prijzen voor de consument."

Niet alleen op de weg worden grote problemen verwacht met opstoppingen. Ook op de Nederlandse vaarwegen zal de schade groot zijn voor de transportsector. "De containervaart loopt vertragingen op omdat diverse bruggen en sluizen in 2028 niet meer aan de eisen voldoen", stelt de EVO-directeur. "Dit is een schadepost voor bedrijven die hun goederen in toenemende mate via containers over het water laten vervoeren. Bij een toenemende economische groei ontstaan bijvoorbeeld bij de Krammersluizen, de Sluis Delden, de Oostersluis en de sluis bij Gaarkeuken knelpunten. Dit betekent dat de maximale gemiddelde wachttijd, nu nog een half uur, overschreden wordt. Dit kost het bedrijfsleven miljoenen euro's extra per jaar."

EVO roept de Tweede Kamer, die komende maandag over de meerjarenbegroting van het Infrastructuurfonds debatteert, op om gericht in de verwachte knelpunten voor het goederenvervoer te investeren. Eerder deze maand concludeerde EVO dat de files op de Nederlandse snelwegen het bedrijfsleven in 2012 ruim 800 miljoen euro hebben gekost. Van der Kuijl: "De filedruk is de afgelopen jaren afgenomen dankzij gerichte investeringen in oplossingen. EVO concludeert dan ook dat investeringen in infrastructuur werken. Het kabinet moet daarom investeren in de bereikbaarheid van Nederland op de lange termijn. Zeker als een verdere economische groei betekent dat de goederenstroom ook toeneemt."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).