De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:55:45

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Geen zicht op nut kentekenscan door gebrekkige registratie

Datum: Sat 07 September 2013

Door: Hugo Logtenberg

Het aantal politiecamera's dat kentekens van auto's registreert is de laatste jaren sterk uitgebreid. Maar wat de resultaten hiervan zijn is tot nu toe niet gemeten. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) wil de inzet van dit soort camera's desondanks nog verder uitbreiden.

Het gebrek aan inzicht in de resultaten blijkt uit tientallen politiedocumenten die NRC Handelsblad heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Bij automatische nummerplaatregistratie (ANPR) wordt een kenteken door een camera gelezen en automatisch vergeleken met zogenoemde referentiebestanden. Dat zijn lijsten van mensen die nog boetes of gevangenisstraffen hebben openstaan. Bij een overeenkomst een hit kan actie worden ondernomen: de automobilist krijgt een naheffing of kan staande worden gehouden.

De nationale politie erkent in een schriftelijke toelichting dat, op wat incidentele gegevens na, niet kan worden gezegd welke concrete resultaten er tot op heden zijn geboekt met ANPR. "Er moet worden geconstateerd dat dit gewoonweg niet in documenten wordt vastgelegd."

Volgens Opstelten heeft ANPR meerwaarde

Slechts enkele van de 26 politiekorpsen die begin dit jaar opgingen in de nationale politie, hielden hun resultaten (sporadisch) bij. Het gros deed dat niet. "Door het grootste deel van de politie wordt dat niet apart geregistreerd." In februari gebruikte Opstelten de met ANPR behaalde "resultaten" nog om uitbreiding te bepleiten:

"Ik stel vast [...] dat ANPR hits en hints oplevert en daarmee meerwaarde heeft voor de politie, zowel voor de handhaving als voor de opsporing. Dit rechtvaardigt naar mijn mening de huidige inzet [...] en bevestigt mij in mijn voornemens tot een bredere inzet."

Opstelten wil ANPR in het hele land invoeren. De Tweede Kamer is daar inmiddels mee akkoord, evenals met de opslag van de vergaarde kentekens gedurende vier weken iets wat begin 2010 nog tot grote ophef leidde en werd verboden door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Opstelten laat weten dat hij in februari met de behaalde resultaten "verwees naar de ervaringen die de politieregio's tot nu toe hebben opgedaan en de bevindingen van de onderzoekers dat ANPR hits en hints opleveren". De oplossing voor de afwezigheid van gegevens is volgens Opstelten nabij. "Doordat er nu een nationale politie is en er ANPR in alle regio's komt, zullen die data standaard beschikbaar komen."

Bron: Nrc.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).