De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:50:03

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing van de baan

Datum: Mon 29 October 2012

DEN HAAG - Het kabinet Rutte-II zal geen kilometerheffing invoeren. Volgens Haagse bronnen is er tot 2020 geen noodzaak een heffing in te voeren, want door investeringen in asfalt en een verwachte lage economische groei blijft de filedruk beperkt.

Dat meldt de NOS. De PvdA wilde graag een kilometerheffing voor personen- en vrachtverkeer en had dat ook in het verkiezingsprogramma opgenomen. De VVD zag niets in het belasten van automobilisten per gereden kilometer.

De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen maandagochtend bijeen om het concept-regeerakkoord te bespreken.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).