De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:35:14

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Geen aparte kilometerheffing voor vrachtverkeer

Datum: Wed 03 October 2012

TLN en EVO zijn tegen een kilometerheffing alleen voor het vrachtverkeer. De organisaties stemmen alleen in met een kilometerheffing voor alle vormen van vervoer, dus inclusief personenauto's. Dat schrijven TLN en EVO in een brief aan de informateurs Bos en Kamp en de onderhandelaars van VVD en PvdA.

De brief van EVO en TLN volgt op het besluit van de PvdA en VVD om de omstreden forensentaks te schrappen. Nu wordt door beide partijen in de kabinetsformatie onderhandeld over de invoering van een kilometerheffing. Kilometerbeprijzing, met daarin als mogelijke variant een aparte 'Maut' voor vrachtauto's, staat op de agenda van de informateurs Kamp en Bos, meldt Nieuwsblad Transport.

Begrotingstekort dichten

TLN en EVO schatten in dat deze maatregel één van de opties is in de onderhandelingen tussen de VVD en de PvdA om op een snelle manier het miljardentekort in de begroting te dichten en de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Beide organisatie vrezen dan ook dat de invoering van een aparte kilometerheffing voor het vrachtverkeer zeer ernstige gevolgen zal hebben voor de kosten van de logistieke operatie van duizenden bedrijven en voor nog eens duizenden transportondernemers en hun werknemers.

Miljard lastenverzwaring

Uitgaande van een heffing van 20 eurocent, waarover de PvdA in haar verkiezingsprogramma spreekt, betekent dit volgens EVO en TLN een lastenverzwaring van 1,1 miljard euro. Beide organisatie baseren zich hierbij op de doorrekening van het CPB.

Dit kan voor veel ondernemers in de transportsector de doodsteek zijn en voor verladers drijft het de prijs van hun logistieke operatie op, aldus de beide organisaties in de brief aan de informateurs en onderhandelaars.

Files worden niet korter

Al met al is de maatregelen zeer slecht voor het ondernemings- en vestigingsklimaat, en de werkgelegenheid in transport en logistiek. Bovendien worden de files door deze lastenverzwaring er geen meter korter door, terwijl dat het uiteindelijke doel is van de kilometerheffing. De organisaties verwachten dan ook grote weerstand vanuit de sector.

Bron: Logistiek


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).