De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:08:56

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Argwaan om plan km-heffing

Datum: Wed 25 January 2012

DEN HAAG - Fracties in de Tweede Kamer reageren argwanend op het plan van het CDA om op termijn een vorm van kilometerheffing voor automobilisten in te voeren. Het wetenschappelijk instituut van het CDA presenteerde woensdag een rapport met die strekking.

Volgens de opstellers moet beprijzing van autogebruik zo simpel mogelijk worden uitgevoerd. Ze pleiten daarom voor een systeem waarin jaarlijks de kilometerstand moet worden doorgegeven. Op basis van de verreden kilometers per jaar volgt een rekening.

GroenLinks, D66 en SP plaatsen vraagtekens bij het plan. VVD en PVV blijven verklaard tegenstander. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent merkt op dat het CDA in het verleden ook dergelijke voorstellen deed, maar nooit echt doorbeet. "Aan papieren tijgers rond de kilometerheffing ontbreekt het niet bij het CDA, dit plan stond al in hun verkiezingsprogram, maar als het erop aan komt geeft het CDA niet thuis."

Ze vindt verder dat km-heffing moet worden gekoppeld aan tijdstip en plaats waarop iemand op de weg zit.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).