De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:44:14

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


CDA-instituut stoft plan kilometerheffing af

Datum: Wed 25 January 2012

DEN HAAG - In een volgende kabinetsperiode moet het CDA streven naar het alsnog invoeren van een kilometerheffing voor automobilisten. Anders rijst in de toekomst het aantal files de pan uit. Dat stelt het wetenschappelijk instituut van de partij woensdag in een mobiliteitsrapport. Het stuk wordt woensdag overhandigd aan CDA-staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu).

Volgens de opstellers van het rapport moet beprijzing van autogebruik zo simpel mogelijk worden uitgevoerd. Ze pleiten daarom voor een systeem waarin jaarlijks de kilometerstand moet worden doorgegeven. Op basis van de verreden kilometers per jaar volgt een rekening.

"Een dergelijke variant heeft veel voordelen", staat in het stuk. "Mensen betalen voor het gebruik van de weg, maar de uitvoerings- en invoeringskosten zijn beperkt (circa 1/8 van het eerdere systeem) en er is geen spitstarief of verplicht kastje in de auto." Certificeren van de km-stand moet gebeuren bij de apk-keuring. Automobilisten die knoeien met de kilometerstand worden bestraft. In het plan wordt rekening gehouden met een nog onbekend aantal kilometers die niet betaald hoeven te worden. Die kilometers zijn bedoeld voor het rijden op buitenlandse wegen.

Het beprijzen van autogebruik kent een beladen voorgeschiedenis. Het kabinet Balkenende IV probeerde een dergelijk systeem in te voeren waarin variabele prijzen golden voor verschillende tijdstippen. Daartoe moesten automobilisten een kastje in de auto laten installeren. Dat plan strandde wegens hoge uitvoeringskosten en privacy-aspecten. In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat er geen kilometerheffing komt.

Het CDA-instituut heeft ook gekeken naar het verhogen van brandstofaccijnzen, maar wil daar niet aan, omdat mensen in grensregio's dan in buurlanden gaan tanken. Belastingen op het bezit van een auto worden verlaagd, waardoor de totale belasting op auto's gelijk moet blijven.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).