De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:51:26

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Dankwoord (E-call kastje in de auto)

Datum: Sat 10 September 2011

Deze week sprak Hans Hillen uit wat iedereen al wist, de missie in Afghanistan is vooral een vechtmissie. De politieke pleister, het is een politie missie, laat men liever op de inmiddels etterende wond zitten. Men is de heer Hillen niet dankbaar.

Er zijn nog meer Orwelliaanse begrippen de politiek ingeslopen. De euro brengt welvaart. De Grieken betalen hun leningen altijd terug. De economie moet gestimuleerd worden, het AOW stelsel is betaalbaar. Achter iedere Orwelliaanse term schuilen hardwerkende ambtenaren en politici die door de politieke lading nooit de eer krijgen die ze verdienen. Sterker nog, ze lopen het risico verketterd te worden door populistische websites. Terwijl de Orwelliaanse dualiteit waarbinnen ze opereren nu nog hard nodig is.

Ik licht dit toe met het begrip mobiliteit. Het vrij reizen naar verre landen wordt al sinds mensenheugenis mogelijk gemaakt door zogenaamde paspoorten. Niemand staat hierbij stil. Echter er was ooit een tijd dat niemand een paspoort nodig had. Slechts door generaties van diligent werkende ambtenaren is de term reisdocument ingeburgerd. Waar eeuwen geleden iemand zonder paspoort overal kon gaan en staan kom je nu een land niet binnen als je geen document met vingerafdruk bij je draagt. In veel landen dient dit document nog van een inktstempel voorzien te zijn, omdat men zonder dit zogenaamde visum niet welkom is.

Het vrij reizen binnen een land was tot voor kort een grotendeels regelvrij domein. Iets dat natuurlijk niet kan binnen het denkraam van de met mobiliteitsbeleid belaste ambtenaar. Knarsetandend hebben generaties ambtenaren moeten dulden hoe de burgers zonder ambtelijke directieven vrij binnen een land konden reizen. Gelukkig is het afgelopen decennium ook op dit beleidsterrein vooruitgang geboekt, de burger dient thans gewapend met een ID kaart de straat op te gaan.

Een epische strijd is gevoerd tegen de vrije automobiliteit. Na een aanvankelijk misplaatst enthousiasme van het ambtenarenkorps heeft de auto haar rol van zwart schaap opgenomen. Meer dan een generatie lang zijn politici en ambtenaren het volk collectivistische transport oplossingen aan het opdringen. Door collectivistische vormen van transport zwaar te subsidiëren en het autoverkeer steeds meer te belasten. Een centraal probleem is dat de automobilist vrijheid heeft. Hij is niemand verantwoording verschuldigd, hij kan binnen zekere grenzen gaan waar hij wil. En niemand die hem kan controleren. Zodra er een kastje in de auto zit dat precies registreert waar de automobilist is, kan corrigerend worden opgetreden. En is het mogelijk deze individuele vrijheid onder staatscontrole te brengen. Diverse ambtenaren en ministers hebben middels rekening rijden getracht dit ideaal beeld te realiseren. Het heeft ze 10 jaar gekost maar het is ze niet gelukt.

Waar anderen falen zegeviert Neelie. Eigenlijk zonder veel discussie heeft ze het controle kastje in de auto weten te krijgen. Op kosten van degene die de auto aanschaft. Vanaf 2015 mogen alleen nieuwe auto's met een e-Call controle kastje de weg op. Het doorslaggevende argument was nu eens geen terreur. Maar persoonlijke veiligheid. Bij een ongeval dient de auto zelf de alarmdiensten op te bellen. Dit maakt iedere auto traceerbaar. Binnen niet al te lange tijd zal iedere automobilist gevolgd worden. Mogelijkheden voor toekomstig beleid zijn onder meer het automatisch volgen van auto's van pedofielen en mensen met een gebiedsverbod. Maar ook controles op zwart werken, snelheid en rijtijden zijn mogelijk. De vrijheid van de automobilist zal vanaf heden alleen maar verder afnemen.

De Orwelliaanse belofte van Neelie is dat dit scenario niet zal plaatsvinden, gegevens over de route worden om privacy redenen niet bijgehouden. Deze week is echter bekend geworden dat de camera's die toezicht houden op vervuilende vrachtwagens binnen Amsterdam ook voor andere doeleinden benut gaan worden. Dappere ambtenaren hebben deze stap genomen. Ieder voertuig wordt nu gescand en daarnaast middels geautomatiseerde bestandsvergelijkingen beoordeeld. De droom van een digitale slotgracht rond Amsterdam wordt hiermee werkelijkheid. Een slotgracht die ook rond Rotterdam in gebruik is. En straks wellicht overal. Aan de hardwerkende ambtenaren ligt het niet.

Onze doorpakkende ambtenaren hebben in het decennium na de val van de Twin Towers veel voortgang geboekt. De bevolking is geconditioneerd dat voor binnenlandse verplaatsingen documenten nodig zijn en dat deze verplaatsingen te allen tijde controleerbaar dienen te zijn. Ofwel door de OV chipkaart, ofwel door kastjes in de auto. Randvoorwaarden voor een totale controle op individualiteit zijn verder geschapen. Deze stap in de voorbereidingsfase is bijna afgerond. Het verdriet van de ambtenaren en de politici is dat deze overwinningen thans in stilte gevierd moeten worden. Pas in een latere ontwikkelingsfase van homo collectivus zullen deze nu nog helaas meestal anonieme strijders voor eenvormigheid de lof en eer kunnen krijgen die ze verdienen.

Door: Ratio

Bron: Vrijspreker


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).