De Kilometer Heffing

Thu 04-Mar-21
06:39:28

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).

Steun Kamer voor nieuwe autobelastingen

Datum: Thu 30 June 2011

Een Kamermeerderheid van de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner de PVV steunt de plannen van het kabinet om autos in de toekomst pas fiscale voordelen te geven als ze nog zuiniger zijn dan nu.

De oppositie verwijt staatsscretaris Frans Weekers van Financiën dat hij kleine zuinige autos duurder maakt en dure, vervuilende benzineslurpers juist goedkoper.

Dat komt doordat is afgesproken op termijn de aanschafbelasting (bpm) op autos af te schaffen en te vervangen door een belasting die gebaseerd is op de uitstoot van CO2. "Het effect is dat een Porsche Cayenne 20.000 euro goedkoper wordt en een Renault Clio 1000 euro duurder, zei D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

Maar Weekers stelde dat de Kamer onder het vorige kabinet er bewust zelf voor had gekozen om de luxebelasting op autos te vervangen door een milieubelasting. Dat initiatief van de ChristenUnie kreeg de steun van alle andere Kamerfracties, op die van de VVD en de PVV na.

Weekers stelde bovendien dat hij een extra, vierde, schijf wil instellen waardoor bezitters van duurdere auto's uiteindelijk toch weer meer belasting gaan betalen. Nu is het zo dat sommige dure autos 2,6 keer vervuilender zijn dan kleine zuinige autos, maar wel 32 keer meer bpm betalen. Weekers gaat dat nog verder aanscherpen. "Maar op een gegeven moment is de grens bereikt, zei de VVD-staatssecretaris.

Het belangrijkste onderdeel van het nieuwe fiscale autobeleid is het aanscherpen van de normen voor belastingvoordelen voor zuinige autos. Doet Weekers dat niet, dan heeft binnenkort meer dan 60 procent van de autos fiscale voordelen en loopt de schatkist 900 miljoen euro mis.

Bron: SalarisNet.Nl
Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).