De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:44:06

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Schultz: Nederlands wegennet moet breder

Datum: Tue 14 June 2011

DEN HAAG - Snelwegen in Nederland moeten standaard breder worden aangelegd. Dat is een van de doelen die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) stelt in haar ontwerp-structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De VVD-bewindsvrouw gaat die visie dinsdagmiddag presenteren.

Veel routes kennen nu nog 2x2 rijbanen. Als het aan Schultz ligt gaat dat veranderen. Op hoofdwegen buiten de Randstad, waar filevorming een probleem is, wordt 2x3 rijstroken de standaard. In de Randstad wordt de standaard 2x4 rijstroken.

Schultz wil ook bestaande infrastructuur beter benutten. Daarom wil ze spits- en plusstroken eerder openstellen. Nu gaan die open bij 1500 auto's per uur, dat worden er 1350.

In de structuurvisie heeft Schultz meerdere plannen om het ruimtelijk beleid te wijzigen. Zo komt er meer bewegingsvrijheid voor regio's terwijl het Rijk zich meer gaat richten op ruimtelijke belangen die van nationale en internationale betekenis zijn. Haar keuzes voor nieuwe investeringen in infrastructuur hangen daarmee samen.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).