De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:09:44

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Manier van rijden moet drastisch anders

Datum: Sat 11 June 2011

DELFT - Het fileprobleem kan alleen structureel opgelost worden als we bereid zijn om onze manier van reizen en rijden drastisch aan te passen. Dat zei zaterdag verkeersdeskundige aan de TU Delft Hans van Lint, onderzoeker en een van de samenstellers van het boek De file, dat ben je zelf.

"Files zijn het gevolg van de keuzes van mensen. Waar we gaan wonen, waar we werken, hoe laat we opstaan en hoe laat we vervolgens de deur uitgaan om ons in het verkeer te begeven", aldus Van Lint.

Wegen zijn vaak het slachtoffer van hun eigen succes. "Als je een heel lekker ijsje produceert, kopen veel mensen dat, en kan je er meer van produceren. Bij wegen werkt dat niet anders. Ook hier geldt: hoe beter de weg, hoe meer mensen er gebruik van willen maken. De keerzijde daarvan is dat er weer files ontstaan. Dat zal je ook zien als straks bijvoorbeeld de A4 verbreed is. Als je de verkeersvraag dan niet goed aanpakt, staan er binnen de kortste keren weer dezelfde files. Wetenschappers zijn het er unaniem over eens dat de beste methode om dit te voorkomen rekeningrijden is. Het is jammer dat dat van de politieke agenda is verdwenen".

Volgens Van Lint ligt de oplossing van het fileprobleem in de beïnvloeding van het gedrag van reizigers: hoe laat ze vertrekken en hun keuze voor de auto of een ander transportmiddel. Maar ook een slimme toepassing van technologie kan een oplossing bieden.,De beste oplossing zou eigenlijk zijn om het hele systeem om te gooien en opnieuw te beginnen. Maar dat is een heel kostbaar en waarschijnlijk onbegaanbaar pad".

Donderdag is de presentatie van De file, dat ben je zelf. In het boek wordt op een laagdrempelige manier de beschikbare wetenschappelijke kennis over verkeer en vervoer gepresenteerd, "zodat de 16 miljoen verkeerskundigen die Nederland rijk is op een goed geïnformeerde manier mee kunnen praten over het fileprobleem", aldus Van Lint.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).