De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:23:28

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing in prullenbak

Datum: Wed 09 February 2011

DEN HAAG - De kilometerheffing is nu echt van de baan.

Minister Schultz (infrastructuur) heeft gisteren het bijbehorende wetsvoorstel ingetrokken. Het hoofdstuk van beprijzing en tolpoorten is daarmee in zijn oude vorm van de baan. Tegelijk komt daarmee de weg vrij voor de nieuwe aanpak van tol en supersnelwegen. Het kabinet zet volgende maand uiteen in welke richting daarvoor stappen worden gezet. Het is de bedoeling tol alleen voor nieuwe trajecten toe te staan, waarbij de oeververbinding bij Rotterdam en de A15 bij Arnhem-Nijmegen het eerst in aanmerking komen.

Bron: CoBouw


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).