De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:03:32

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


GroenLinks komt met initiatiefwet kilometerheffing trucks

Datum: Thu 18 November 2010

DEN HAAG GroenLinks wil voor vrachtwagens vanaf 3500 kilo een kilometerheffing invoeren.

De partij dient daarom een initiatiefwet in, zo laten Kamerleden Femke Halsema en Liesbeth van Tongeren weten aan NU.nl.

In het plan is opgenomen dat de trucks per kilometer betalen naar milieubelasting. Daarbij worden de tarieven gehanteerd die ook gelden voor vrachtwagens in Duitsland. De motorrijtuigenbelasting voor trucks wordt afgeschaft.

Satellieten

Voor de inning van de heffing moet gebruik worden gemaakt van satellieten en boordcomputers, zoals dat in Duitsland al operationeel is.

"Het is een beproefd systeem dat zo te kopiëren valt en weinig administratieve lasten met zich meebrengt", aldus Van Tongeren, die aangeeft dat inning via de tachograaf ook een optie is.

Lastenverlichting

De opbrengsten van de kilometerheffing wil GroenLinks steken in lastenverlichting voor het bedrijfsleven in de vorm van lagere werkgeverspremies.

Ook buitenlandse vrachtwagens moeten volgens het GroenLinks-initiatief aan de kilometerheffing gaan meebetalen.

Vergroening

Met het plan hoopt GroenLinks dat het vrachtwagenpark sneller vergroent dan wanneer dat 'spontaan' zou gebeuren.

Ook wil de partij dat met de kilometerheffing de vrachtwagens minder halfvol zullen rijden en dat bedrijven sneller kiezen voor transport via spoor of water.

Eiland

Volgens Halsema is Nederland zonder kilometerheffing een eiland aan het worden in Europa, omdat diverse landen in Europa, waaronder België en Duitsland, al kilometerheffing hebben ingevoerd of daar voorbereidingen voor treffen.

Premier Rutte heeft onlangs de Belgen ontraden met hun plannen voor kilometerheffing door te gaan.

© NU.nl/Lucas Benschop

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).