De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:28:49

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerprijs beste middel tegen files en voor mileu

Datum: Tue 14 September 2010

Door: Onze verslaggeefster

De kilometerheffing is de beste filebestrijder. Zo'n systeem draagt ook nog eens bij aan een 'schoner' milieu. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn tweejaarlijkse Balans voor de Leefomgeving, die dinsdag werd gepresenteerd.

Sinds 2000 verstoppen de wegen in de Randstad elk jaar meer. Een kilometerheffing heeft het meeste effect bij de bestrijding van deze files. Anders, zeggen de onderzoekers, zijn tientallen miljarden euro's nodig om extra wegen en spoor aan te leggen. Bovendien is meer asfalt aanleggen slecht voor het milieu.

De kwaliteit van de leefomgeving is de afgelopen twintigjaar sterk verbeterd, stelt het PBL. De lucht is schoner, steden zijn aantrekkelijker en natuur krijgt meer ruimte. Toch zijn er ook nog grote problemen: de bereikbaarheid (vooral in de Randstad) neemt af.

Rode lijst

Ook groeit de zogeheten rode lijst met bedreigde dieren en planten: de biodiversiteit staat onder druk. Dat geld ook voor de kwaliteit van de leefomgeving, concludeert het PBL. Het bureau waarschuwt voor bezuinigen op investeringen in stedelijke ontwikkeling en in natuur en landschap.

Op de korte termijn profiteert de leefomgeving trouwens van de economische crisis. Zo is de uitstoot van vervuilende stoffen minder. Dit effect is echter tijdelijk. Klimaatbeleid blijft, vindt het planbureau, nodig.

Bron: Volkskrant


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).