De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:44:56

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Andere spitsheffing voorkomt files'

Datum: Tue 22 June 2010

DEN HAAG - Invoering van meerdere spitstarieven met heffingen die binnen de spits verschillen, kan files voorkomen.

Automobilisten hoeven dan niet naar andere vormen van vervoer te zoeken.

Dat is de kern van een studie van Erik Verhoef van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), die is verschenen in het Tijdschrift Vervoerswetenschap. Hij trekt zijn conclusie aan de hand van een aantal economische modellen.

Andere voordelen van het gedifferentieerde tarief zijn dat automobilisten minder vaker thuis hoeven te werken, of eerder of later op hun werk hoeven te komen.

Tarief

In het kabinetsbesluit uit november 2009 is men uitgegaan van slechts één tarief voor de hele spitsperiode. Ook de registratie met het gedifferentieerde spitstarief kan met de huidige techniek in een kastje in de auto worden gedaan.

Binnen en buiten het parlement is volop discussie geweest over de kilometerbeprijzing , onder andere de ledenraadpleging van de ANWB. Het onderwerp is nu controversieel verklaard en doorgeschoven naar de volgende kabinetsperiode.

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).