De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
17:50:35

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Rekeningrijden kost nu al miljoenen

Datum: Thu 17 June 2010

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de afgelopen regeerperiode ruim 76 miljoen uitgegeven aan inhuur van externe consultants en uitzendbureaus vanwege voorbereidingen voor rekeningrijden. Dat blijkt uit een overzicht dat het ministerie aan RTL Nieuws ter beschikking heeft gesteld.

De hoogste rekening werd gestuurd door PriceWaterhouseCoopers: 9,5 miljoen euro. Op tweede staat ICT consultant Ordina met 7,5 miljoen. Op drie technologie consultant Collis met 6 miljoen. Door advocatenkantoren werd ruim 7 miljoen euro in rekening gebracht en communicatiebureaus ontvingen 1 miljoen euro.

Forse rekeningen

Niet alleen het bedrijfsleven ook overheidsdiensten hebben een forse rekening ingediend bij Verkeer en Waterstaat . Zo rekende het Centraal Justitieel Incassobureau 3,7 miljoen euro voor een onderzoek en advies hoe het geld voor het rekeningrijden het best kan worden geïnd.

Het KLPD heeft een systeem bedacht om fraude met rekeningrijden aan te pakken voor bijna een miljoen euro.

Nieuw kabinet

Het plan om automobilisten te laten betalen per kilometer lijkt verder weg dan ooit. Bij de vorming van het nieuwe kabinet moet blijken wat er van de plannen voor rekeningrijden overblijft.

Deze week verscheen een rapport van de OESO waarin gesteld wordt dat Nederland moet investeren in infrastructuur en een vorm van rekening rijden. Als die plannen niet doorgaan, stelt de OESO voor om tolringen rond de steden aan te leggen. Een andere optie zijn hogere brandstoftoeslagen. Tot 2020 groeit het verkeer met nog eens 50%, schrijf de OESO.

Compleet overzicht kosten rekeningrijden

Bron: Rtl Nieuws


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).