De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:30:13

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Reistijdmetingen met Bluetooth

Datum: Sat 20 March 2010

De VerkeersInformatieDienst gebruikt sinds begin 2010 een nieuw meetinstrument waarmee voorbijrijdend verkeer aan de hand van Bluetooth-signalen wordt herkend. Met de door de zogeheten VBM's (VID Bluetooth Meetinstrument) ingewonnen gegevens wordt de reistijd per traject berekend. De VBM's zijn ontwikkeld voor ophanging in lichtmasten, maar kunnen ook in andere objecten geplaatst worden. Desgewenst kan de VBM worden gevoed door een zonnepaneel.

VBM's worden op vrijwel dezelfde manier gebruikt als kentekenregistratiecamera's. De ingewonnen unieke kenmerken worden gebruikt door een verkeerskundig statistisch algoritme om tot reistijddata te komen.

De VBM's kunnen, net als kentekencamera's, complementair worden ingezet aan gegevens van vaste meetnetten, zoals die van Rijkswaterstaat en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Al deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het maken van een reistijdbeeld ten behoeve van bijvoorbeeld de aansturing van tekstkarren of tijdelijke BermDRIP's, het informeren van verkeerscentrales en/of het leveren van actuele verkeersinformatie. De gegevens zijn niet alleen real-time beschikbaar maar kunnen ook voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Belangrijk voordeel van het gebruik van VBM's zijn de geringe operationele kosten. Daarmee is de inzet duidelijk voordeliger dan kentekenregistratie. Daar staat tegenover dat voor een goede inwinning met VBM's meer verkeersbewegingen nodig zijn dan bij gebruik van kentekenregistratie. VBM's hebben dan weer het voordeel dat, in veel gevallen, door een systeem alle rijstroken in beide rijrichtingen worden bemeten.

Bron: Verkeers Informatie Dienst


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).