De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:47:50

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing controversieel verklaard

Datum: Thu 04 March 2010

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft zoals verwacht de voorbereidingen voor de invoering van een kilometerheffing controversieel verklaard, zodat er met het huidige demissionaire kabinet niet meer over gesproken zal worden.

Dat bleek donderdagochtend tijdens een overleg in het parlement. Een substantiële minderheid van de Kamer is tegen de heffing, waarna de rest van de Kamer accepteerde dat het onderwerp voorlopig op de lange baan wordt geschoven.

De Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat nam donderdag een lange lijst thema's door die al dan niet als controversieel werden bestempeld. Naast de kilometerheffing vormde ook het dossier ov-chipkaart een heet hangijzer. De verdere invoering van dat vervoersbewijs werd niet als omstreden betiteld. De Kamer wil dat de technische verbetering van de kaart door kan gaan. De parlementariërs blijven dit traject nauwgezet volgen en kondigden donderdag aan dat als er een kink in de kabel komt, de strippenkaart als wettig vervoermiddel niet mag worden ingetrokken in vervoersgebieden waar daar al concrete plannen voor bestaan.

Schiphol

De behandeling van de Luchtvaartnota, waarin onder meer de grenzen aan de groei van Schiphol worden bepaald, werd eveneens controversieel verklaard. In die nota wordt ook de ontwikkeling van regionale luchthavens behandeld. De volksvertegenwoordigers waren verder van mening dat de uitwerking van het nationaal waterplan eveneens moet worden overgelaten aan een nieuw kabinet en nieuwe Kamer. Dit plan stoelt op het advies van de Deltacommissie over hoe Nederland ook op langere termijn te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Tenslotte oordeelde de commissie Verkeer en Waterstaat dat de geplande onderhandse gunning van vervoersconcessies aan de NS controversieel moet worden verklaard.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).