De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:22:39

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Online enquête ANWB ledenpeiling gesloten

Datum: Thu 18 February 2010

Na 3½ week is de online enquête van de ANWB ledenpeiling op 17 februari gesloten. Maar liefst 439.426 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dit enorme aantal bewijst hoe sterk de kilometerprijs leeft en hoe graag mensen hun mening geven over de diverse aspecten van het wetsvoorstel.

De ANWB verwacht dat de peiling voldoende informatie zal opleveren om het wetsvoorstel over de kilometerprijs goed gefundeerd van kanttekeningen te voorzien. De Tweede Kamer en de minister hebben aangeven dat zij zeer geïnteresseerd zijn in onze inbreng. De ANWB vertrouwt er daarom op dat de Tweede Kamer als wetgevende instantie serieus rekening houdt met de kanttekeningen.

De uitkomsten van de enquête worden nu eerst statistisch verwerkt, geanalyseerd en besproken met geselecteerde groepen deelnemers. De zorgvuldige verwerking van de gegevens vergt enige tijd, maar is noodzakelijk om de minister en de Tweede Kamer ook te kunnen informeren over de achtergronden van de gemaakte aanbevelingen. Deze informatie kan worden gebruikt in de discussie over eventuele aanpassingen van het wetsvoorstel, waarmee mogelijk bezwaren tegen het wetsvoorstel kunnen worden weggenomen en meer zekerheden kunnen worden ingebouwd.

Begin april zal de ANWB de resultaten van de peiling, inclusief de achtergronden, conclusies en suggesties aan de Tweede Kamer aanbieden.

Bron: ANWB


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).