De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:18:57

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Politiekorpsen handelen in strijd met wet

Datum: Thu 28 January 2010

DEN HAAG - De politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en IJsselland handelen in strijd met de wet met het gebruik van gegevens uit de automatische kentekenherkenning. Dat stelde het College Bescherming Persoonsgegevens donderdag na onderzoek. De twee politiekorpsen overtreden volgens het college willens en wetens de wet.

De politie mag automatische kentekenherkenning volgens de wet onder voorwaarden toepassen. Alleen kentekens die in een automatische vergelijking een 'match' vertonen met een kenteken in het politiebestand, mogen worden bewaard. De andere kentekens moeten direct worden vernietigd. Dat gebeurt bij de betreffende korpsen niet, zo blijkt uit het onderzoek.

"Het leidt ertoe dat iedere automobilist als potentiële verdachte wordt beschouwd", aldus Jannette Beuving, plaatsvervangend voorzitter van het CBP. "Grote groepen burgers komen zo in politiebestanden terecht, terwijl ze niets op hun kerfstok hebben. Als alle korpsen dat zouden doen, krijg je een nationaal volgsysteem, waarbij alle burgers in politiebestanden zijn opgenomen. Het is een grote inbreuk op de privacy en op de rechten van burgers."

Het CBP heeft vorig jaar richtsnoeren gepubliceerd over de toepassing van automatische kentekenherkenning door middel van camera's door de politie. Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond bewaart de zogenoemde 'no-hits' desondanks 120 dagen, het korps IJsselland bewaart ze tien dagen.

De korpsen erkennen volgens het CBP dat ze de no-hits bewaren en dat dit volgens de wet niet mag. "De politie weet heel goed wat wel en niet kan", aldus Beuving. "De korpsen moeten als de wiedeweerga stoppen met het bewaren van no-hits."

In Nederland werken 23 van de 26 politiekorpsen met het systeem van automatische kentekenherkenning, ANPR. Het CBP roept de ministeries van justitie en binnenlandse zaken op een einde te maken aan de ongeoorloofde praktijken. De twee onderzochte korpsen zal het college nader aan de tand voelen. Mogelijk leidt dat tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).