De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:02:11

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Enquête km-heffing drukbezocht

Datum: Sun 24 January 2010

Is Nederland voor of tegen?

door onze redactie

AMSTERDAM "Het loopt storm op De Telegraaf-enquête over de kilometerheffing. Sinds gisteren zijn al meer dan 100.000 reacties binnengekomen over het mobiliteitsplan van minister Camiel Eurlings van Verkeer.

Uit de voorlopige uitkomsten van de peiling blijkt dat de overgrote meerderheid (89 procent) tegen de heffing is. Slechts 11 procent is voorstander van de invoering ervan. De enquête is nog tot morgenmiddag 15.30 uur in te vullen via de nieuwssite van De Telegraaf (www.telegraaf.nl) of op www.wuz.

De ANWB houdt nu ook een peiling over de kilometerheffing. In tegenstelling tot De Telegraaf-enquête wordt in de ledenraadpleging van de toeristenbond niet rechtstreeks gevraagd om ja of nee te antwoorden of de kabinetsplannen.

De uitslag van de Telegraaf-Stelling staat dinsdag in de krant. Ook de pagina Wat U Zegt is hier dan volledig aan gewijd.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).