De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:34:48

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Ik ben tegen kilometerheffing!

Datum: Sat 23 January 2010

AMSTERDAM - Het besluit van het kabinet om de kilometerheffing in te voeren wekt alom beroering. Veel in de plannen van verkeersminister Eurlings is onduidelijk, zoals: wat zijn de verwachte kosten van de kilometerheffing, wat zijn de gevolgen voor de privacy door de installatie van negen miljoen kastjes in auto's en vrachtwagens én wat is het effect op de files? Verkeersminister Eurlings is bereid naar de Nederlandse automobilist te luisteren en blaast het plan af als uit een peiling van de ANWB blijkt dat er geen draagvlak is. Laat nu alvast uw mening horen in de enquête van De Telegraaf.

Doe mee aan de Stelling van het weekeinde.

Dit hele weekeinde en ook maandag kunt u via onze website meedoen aan De Telegraaf-lezersenquête.

Het invullen van het vragenformulier duurt maximaal twee minuten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).