De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:13:36

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Km-heffing dwaling'

Datum: Fri 08 January 2010

Door: Martijn Koolhoven

DEN HAAG - Topambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn zeer kritisch over het in hun ogen 'megalomane project' van hun minister Eurlings voor de invoering van de omstreden kilometerheffing. "De trein van Eurlings dendert voort. Alleen jaknikkers mogen meedoen", is hun klacht.

In De Telegraaf verbreken de topambtenaren morgen het stilzwijgen over het megaproject en onthullen dat ze zich in stilte voorbereiden op een parlementaire enquête over deze 'afschuwelijke dwaling'. Althans, zij zijn ervan overtuigd dat er een parlementair onderzoek zal komen. Terwijl de wet kilometerheffing nog in de Tweede Kamer moet worden behandeld, hebben ze berekend dat inmiddels een legertje van circa 250 consultants, adviseurs en ambtenaren volop aan het werk is om invoering van het omstreden project mogelijk te maken. De totale voorbereidende kosten voor de invoering van het rekeningrijden komen volgens deze bronnen tot nu toe uit op circa ?130 miljoen.

Massa

Op het ministerie van Verkeer en Waterstaat zelf werkt een relatief kleine projectdirectie van enkele tientallen ambtenaren aan de voorbereidingen van de km-heffing. Buiten het departement voert echter een massa consultants en adviseurs allerlei projecten en onderzoeken uit. Onder andere de accountants- en consultancyreuzen KPMG, Deloitte en PricewaterhouseCoopers werken op de achtergrond aan de invoering van de km-heffing. Ook organisatiebureau Berenschot sleepte een opdracht in de wacht, net als Ordina, specialist in ict-consulting. De betreffende bedrijven verwijzen voor nader commentaar allemaal door naar opdrachtgever Verkeer en Waterstaat. De Deloitte-woordvoerster: "Wij voeren een deelopdracht uit, maar wij kunnen niet over de inhoud spreken." De topambtenaren stellen dat hun minister 'jaknikkers' om zich heen heeft verzameld en dat naar kritiek op het project niet wordt geluisterd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt dat bij de start van de projectorganisatie, op 1 september vorig jaar, het aantal ambtenaren dat, omgerekend naar fulltimebanen, aan de km-heffing werkt 47 bedraagt en het aantal consultants 99. Dit aantal is volgens de topambtenaren, die de berekening maakten, inmiddels fors gegroeid tot 250.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).