De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:32:19

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Wat vindt de ANWB van de Wet Kilometerprijs?

Datum: Thu 07 January 2010

De ANWB heeft nog geen standpunt over het wetsontwerp ingenomen. Eerder hebben ANWB-leden wel aangegeven dat zij voorstander zijn van het principe waar de kilometerprijs op gebaseerd is: betalen voor gebruik van de auto in plaats van voor het bezit ervan. Mede op basis van dit uitgangspunt wordt het wetsvoorstel op dit moment door de ANWB beoordeeld.

Het kost de nodige tijd om in beeld te krijgen wat de (financiële) gevolgen zijn voor onze leden, individueel en gezamenlijk niveau. Een wetsvoorstel, waaraan jarenlang is gewerkt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, kan niet zorgvuldig worden beoordeeld in een kort tijdsbestek. Op dit moment zoeken wij precies uit wat de gevolgen van de kilometerprijs zijn voor de automobilist.

Extra informatie nodig

Een aantal onderdelen van het wetsvoorstel is naar onze mening nog niet (voldoende) uitgewerkt, bijvoorbeeld het spitstarief. Zonder deze informatie kunnen wij de financiële consequenties niet doorrekenen. Daardoor kunnen wij ook niet beoordelen of het wetsvoorstel tegemoet komt aan onze belangrijkste voorwaarde: dat automobilisten niet extra gaan betalen. Dat is een andere reden waarom wij nog geen standpunt over het wetsvoorstel hebben ingenomen. Tenslotte wachten wij op antwoord op de vragen die wij minister Eurlings hebben voorgelegd.

Ledenpeiling

Om de Tweede Kamer voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel te kunnen adviseren, nodigen wij u uit om vanaf 23 januari deel te nemen aan een grootschalige ledenpeiling. Ook de Bondsraad - de algemene ledenvergadering van de ANWB- heeft hierin een belangrijke rol. Pas als wij een totaalbeeld hebben, en weten óf - en zo ja, op welke punten - het kabinet het wetsvoorstel aanpast, zullen wij een oordeel vellen over het wetsvoorstel.

Op bepaalde onderwerpen uit de wet heeft de ANWB al wel gereageerd, bijvoorbeeld op de waarborging van uw privacy en op het spitstarief. Zie het nieuwsoverzicht in dit Dossier Kilometerprijs.

Bron: ANWB


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).