De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:57:40

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


BPM, MRB en milieudifferentiaties 2010 en verder

Datum: Wed 16 December 2009

De komende jaren wordt de BPM snel afgebouwd en vervangen door een CO2 heffing op basis van absolute CO2 uitstoot. De tarieven voor de jaren 2010 - 2013 zien er als volgt uit.

Tarieven BPM 2010 - 2013 2010201120122013
         
Basispercentage BPM 27,4% 19,0% 11,1% 0,0%
Benzine korting € -1.288 € - 824 € -450 € 0
Dieseltoeslag € 1.076 € 1.526 € 1.900 € 2.400
         
Benzine, tarief op basis van CO2 uitstoot        
Vrijstelling CO2-grens , < = 110 gram per km € 0 € 0 € 0 € 0
Bonus CO2 grens 110 - 120 gram per km € 750 € 750    
Tarief eerste schijf euro per gram per km (CO2 grens 110-180 gram per km) € 35 € 52 € 71 € 95
Tarief tweede schijf euro per gram per km (CO2 grens 180-270 gram per km) € 120 € 173 € 213 € 286
Tarief derde schijf euro per gram per km (CO2 grens > 270 gram per km) € 278 € 403 € 497 € 667
         
Diesel, tarief op basis van CO2 uitstoot        
 Vrijstelling CO2-grens , < = 95 gram per km        
Bonus CO2 grens 95 - 120 gram per km € 750 € 750    
Tarief eerste schijf euro per gram per km (CO2 grens 95-155 gram per km) € 35 € 52 € 71 € 95
Tarief tweede schijf euro per gram per km (CO2 grens 155-232 gram per km) € 120 € 173 € 213 € 286
 Tarief derde schijf euro per gram per km (CO2 grens > 232 gram per km)€ 278 € 403 € 497 € 667

Dus voor een personenauto die rijdt op benzine en die een CO2-uitstoot heeft van 130 g/km bedraagt in 2013 de BPM (130 -110) x € 95 = € 1 900.

Voor schone auto's geldt een fijnstofbonus in de BPM. Dit geldt voor dieselpersonenauto's en dieselbestelauto's met een uitstoot van ten hoogste 5 milligram fijnstof (affabriekroetfilter). De bonus bedraagt € 300,-.

Vanaf 1 januari 2011 vervalt deze stimuleringsregeling voor schone dieselpersonenauto's. Alle nieuwe auto's die dan worden verkocht, zijn namelijk wettelijk verplicht om een maximale fijnstofuitstoot van 5 milligram per kilometer te hebben.

Bron: Ministerie van Financiën

Bron: Auto Belastingen .Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).