De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:44:24

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


VVD tegen referendum over rekeningrijden

Datum: Sat 12 December 2009

Door: Tipo - Open Podium

Op http://www.kilometerheffing-nee.nl verzoeken meer dan 120.000 ondertekenaars om een referendum over kilometerheffing. Zij hebben zich bij de afgelopen verkiezingen niet over rekeningrijden kunnen uitspreken, aangezien (vrijwel) alle politieke partijen voor invoering waren. Niet iedereen die tegen kilometerheffing was, wilde namelijk op Geert Wilders stemen.

Met het kabinetsvoorstel 'Wet Kilometerprijs' worden nu overhaaste en onomkeerbare stappen genomen, zonder dat het electoraat zich er ooit over heeft kunnen uitspreken. Volgens minister Eurlings komt er geen kilometerheffing zonder draagvlak. Zonder tussentijdse verkiezingen of een referendum is dit draagvlak echter niet te meten. Vandaar dat de roep om een referendum over kilometerheffing volkomen logisch en geheel terecht is, om een ondemocratisch en bureaucratisch besluit te voorkomen.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft echter per mail aan ondergetekende laten weten, zich te verzetten tegen een referendum over kilometerheffing. Ook al is de VVD vooralsnog tegen kilometerheffing. Dit, om de volgende reden:

(citaat): "De Tweede Kamer controleert in naam van de burgers de regering. De invloed van de bevolking komt dus tot uiting door middel van de volksvertegenwoordiging. In deze optiek schenken de burgers hun vertrouwen aan de gekozen volksvertegenwoordigers. Een referendum, waarin de burgers zich kunnen uitspreken over een door het parlement aangenomen wet (correctief (=bindend) wetgevingsreferendum) staat dan ook op gespannen voet met deze vorm van democratie, omdat het parlement kan worden overstemd. Dat is de voornaamste reden waarom de VVD tegen invoering van het referendum is."

Laat dat nou juist de voornaamste reden zijn om VOOR een referendum over kilometerheffing te zijn. Vertrouwen is hier het kernwoord. Hofstra heeft namens de VVD het vertrouwen van de VVD-echterban geschaad, door de deur voor kilomerheffing op een kier te zetten. Zonder die omslag, was er nu geen Wet Kilometerprijs geweest. In het verkiezingsprogramma was de VVD voor kilometerheffing en nu is ze opeens tegen. Wie zegt ons dat de VVD na de verkiezingen niet alweer draait om kilometerheffing mede mogelijk te maken?

De DDR-burgers zagen het goed. 'Wir sind das Volk', dat zou de Volkspartij toch aan moeten spreken. En als vertrouwen het kernwoord is in een representatieve democratie, dan fuctioneert de representatieve democratie niet, wanneer het volgenda adagium door volksvertegenwoordigers niet gehanteerd wordt: "Wer einmal lügt dem glaubt man nicht auch wenn er doch die wahrheit spricht."

Vandaar dat kilometerheffing referendabel moet zijn.

Bron: Dagelijkse Standaard


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).