De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:13:04

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Vragen in Kamer over lekke km-kastjes

Datum: Wed 02 December 2009

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders heeft minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat opheldering gevraagd over de fraudegevoeligheid van het kastje dat straks in elke auto de gereden kilometers moet registreren.

De PVV is fel tegenstander van de kilometerheffing die Eurlings wil invoeren. Volgens PVV-Kamerlid Richard de Mos is de fraudegevoeligheid een extra reden om af te zien van de invoering. "Zeker nu blijkt dat de ingebouwde gsm-communicatie, die een belangrijk onderdeel van het kastje is, zo lek is als een mandje en gemakkelijk kan worden onderschept en gemanipuleerd," aldus De Mos.

Gisteren stelde beveiligingsspecilist Peter Rietveld van bureau Traxion in deze krant dat zwaktes in het systeem hackers in staat stellen een kilometervreter de identiteit van een weinigrijder te geven en zo ongemerkt diens lage rekening te krijgen. Rietveld noemt de veiligheid van het kastje 'knap beroerd'.

De Mos wil weten of die informatie ook op het ministerie van Verkeer bekend is en of automobilisten die hun auto slechts spaarzaam gebruiken, daardoor straks opgezadeld worden met extreem hoge rekeningen.

De PVV heeft Eurlings verder gevraagd of hij alsnog wil afzien van de invoering van de kilometerheffing, nu specialisten op voorhand al waarschuwen voor fraude en manipulatie.


PVV eist opheldering kraken kastje km-heffing - Kamervragen

dinsdag 01 december 2009

Vragen van het lid De Mos aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

1.) Bent u bekend met het bericht 'Kastje km-heffing zo te kraken'? (1)

2.) Wat is uw reactie op de constatering van beveiligingsspecialist Peter Rietveld van bureau Taxion dat de hackers het kastje dat de gereden kilometers moet registreren zo kunnen kraken en bent u op de hoogte dat weinigrijders straks dan opgezadeld worden met extreem hoge rekeningen?

3.) Deelt u de mening, dat nu bekend is dat de ingebouwde gsm-communicatie in het kastje zo lek is als een mandje en makkelijk kan worden onderschept en gemanipuleerd, u alsnog moet afzien van de invoering van kilometerheffing? Zo neen, kunt u dan uitleggen waarom u met een kastje gaat werken met een veiligheidsprofiel van 'knap beroerd'?

(1) Kastje km-heffing zo te kraken, Parool, 1 december 2009

Bron: PVV_site


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).