De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
20:05:36

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Stemmingen VenW (begroting, vaststelling begrotingsstaten)

Datum: Tue 01 December 2009

Tweede Kamer, 31e vergadering, Dinsdag 1 december 2009

Algemeen

Aanvang: 14.00 uur

Sluiting: 22.06 uur

Tegenwoordig zijn 147 leden, te weten: Agema, Algra, Anker, Aptroot, Arib, Atsma, Azough, Bashir, Van Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Blom, Van Bochove, Boelhouwer, Van Bommel, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Elias, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Gill'ard, Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Halsema, Van der Ham, Hamer, Harbers, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Jansen, Joldersma, Jonker, Kalma, Kant, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Kos,er Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Linhard, Luijben, Marijnissen, Mastwijk, Meeuwis, Van Miltenburg, De Mos, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pechtold, Peters, Pieper, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs, Roemer, De Roon, De Roos-Consemulder, De Rouwe, Rutte, Samsom, Sap, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Timmer, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, De Wit en Zijlstra,

en de heer Balkenende, minister-president, minister van Algemene Zaken, mevrouw Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Van Middelkoop, minister van Defensie, de heer Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Timmermans, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

Voorzitter: Verbeet

Uit deze ongecorrigeerde tekst mag niet worden geciteerd.Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (32123-XII), te weten:

 • de motie-Roemer/Aptroot over verwijderen van onvolledige tabellen van de site van het ministerie (32123-XII, nr. 15);
 • de motie-Roemer over het uit de Wet kilometerprijs halen van de verdere ontwikkeling van de spitsheffing (32123-XII, nr. 16);
 • de motie-Roemer c.s. over geen provinciale ingezetenenbelasting (32123-XII, nr. 17);
 • de motie-Roemer over de verantwoordelijkheid voor invoering van de OV-chipkaart (32123-XII, nr. 18);
 • de motie-Roemer c.s. over de kwaliteit van het spoornet (32123-XII, nr. 20);
 • de motie-De Rouwe c.s. over verdere toepassing van shared space (32123-XII, nr. 21);
 • de motie-Mastwijk c.s. over versneld vervangen van relatief vuile motoren van bussen (32123-XII, nr. 23);
 • de motie-Aptroot/De Mos over niet invoeren van de kilometerheffing (32123-XII, nr. 24);
 • de motie-Aptroot over niet korten op infrastructurele projecten (32123-XII, nr. 25);
 • de motie-Aptroot/Roemer over terugbrengen van de geluidsoverlast op de HSL-Noord (32123-XII, nr. 26);
 • de motie-Aptroot/Roemer over maximumnormen voor trillingen door treinvervoer (32123-XII, nr. 27);
 • de motie-Roefs over het maximale letselschadebedrag bij de NS (32123-XII, nr. 28);
 • de motie-Roefs/Vendrik over een glazen overkapping voor de A74 (32123-XII, nr. 29);
 • de motie-De Mos over afzien van het project kilometerheffing (32123-XII, nr. 30);
 • de motie-De Mos over flexibilisering van de maximumsnelheid op snelwegen (32123-XII, nr. 31);
 • de motie-De Mos over verwijdering van de duurzaamheidsagenda uit de begroting (32123-XII, nr. 32);
 • de motie-De Mos over het flitspaalvrij maken van alle snelwegen (32123-XII, nr. 33);
 • de motie-Cramer/Mastwijk over bezuinigen op advertentiebudgetten (32123-XII, nr. 34);
 • de motie-Vendrik c.s. over een experiment "duurzame snelweg" (32123-XII, nr. 36);
 • de motie-Van der Staaij c.s. over regelgeving die een optimale versterking van dijken en waterkeringen beperkt (32123-XII, nr. 37).

  (Zie vergadering van 26 november 2009.)

  De voorzitter:

  Op verzoek van mevrouw Roefs stel ik voor, haar motie (32123-XII, nr. 28) van de agenda af te voeren.

  Daartoe wordt besloten.

  De voorzitter:

  Aangezien de motie-Roefs/Vendrik (32123-XII, nr. 29) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

  In stemming komt de motie-Roemer/Aptroot (32123-XII, nr. 15).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Roemer (32123-XII, nr. 16).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Roemer c.s. (32123-XII, nr. 17).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Roemer (32123-XII, nr. 18).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Roemer c.s. (32123-XII, nr. 20).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

  In stemming komt de motie-De Rouwe c.s. (32123-XII, nr. 21).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

  In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (32123-XII, nr. 23).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

  In stemming komt de motie-Aptroot/De Mos (32123-XII, nr. 24).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Aptroot (32123-XII, nr. 25).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Aptroot/Roemer (32123-XII, nr. 26).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Aptroot/Roemer (32123-XII, nr. 27).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-De Mos (32123-XII, nr. 30).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-De Mos (32123-XII, nr. 31).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-De Mos (32123-XII, nr. 32).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-De Mos (32123-XII, nr. 33).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Cramer/Mastwijk (32123-XII, nr. 34).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

  In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (32123-XII, nr. 36).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

  In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (32123-XII, nr. 37).

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

  Bron: Tweede Kamer


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).