De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:36:20

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Begroting Verkeer en Waterstaat - Inbreng

Datum: Wed 25 November 2009

Hieronder de inbreng van PVV-Kamerlid Richard de Mos tijdens de Begroting Verkeer en Waterstaat. Richard de Mos was vanmorgen te gast in Goedemorgen Nederland, waar hij onder andere vertelde hoeveel reacties er waren binnengekomen op het meldpunt dat de PVV eerder opende tegen de kilometerheffing.


Voorzitter,

Daar liggen ze! De duizenden reacties die de Partij voor de Vrijheid in een paar dagen tijd heeft binnengekregen op ons meldpunt "geenkilometerheffing" op "pvv.nl"

Mails van ongeruste burgers, die het over één ding eens zijn: 'Nevernooit-km-heffing'! Bij deze willen wij al die mails aan de minister aanbieden; wellicht dat deze hem er alsnog toe bewegen om af te zien van het ridicule plan om rekeningrijden in te voeren.

De hamvraag van vanavond is natuurlijk; Hoe gaat ie luiden? Wat wordt de nieuwe bijnaam van minister Camiel Eurlings? Eurolings? Camilometer? Of toch Treurlings?

Op 5 november van dit jaar, toen het wetsvoorstel kilometerheffing nog niet op tafel lag, heb ik de minister al gevraagd of hij stiekem op zijn lange reizen tussen Limburg en Den Haag naar de muziek van Mieke Telkamp luistert: 'Waarheen leidt de weg'

De ingeslagen weg van de minister lijkt nu duidelijk: 'Hij wil de automobilist betaalt in de file laten staan'!

De automobilist, sinds jaar en dag al uitgeknepen door de overheid, is bij deze minister de klos. En hoe! Het is volop kassa bij deze regering; De overheidskas moet subiet gespekt en wel door automobilist.

 • CO2-tarieven;
 • Spitstarieven;
 • Provincies die inwonerstax gaan heffen;

  En dan te bedenken dat de automobilist al per kilometer betaald en wel door middel van benzine. Die benzineprijs bestaat voor 70% uit accijnzen en btw. De kilometerheffing is in het leven geroepen om files te bestrijden. De filedruk moet in 2020 terug naar het niveau uit 1992; aldus het Kabinet. Maar dit systeem zal de files met nog geen millimeter korter maken. Het aantal motorvoertuigen is in vergelijking met 1992 bijna verdubbeld.

  Van 6 miljoen in 1992 naar 10,2 miljoen nu. De capaciteit van het Nederlandse wegennet is echter nog uit de tijd van het Polygoonjournaal.

  En een alternatief voor de auto is er niet. De minister wil ons massaal uit de auto, maar in het Openbaar Vervoer is geen plaats. Je wenst het je ergste vijand niet toe om in de spits de trein te nemen. Na een hele dag werken, mag je daar lekker staan!

  Zelfs als de invoering van het ridicule rekeningrijden doorgaat, dan is het Openbaar Vervoer amper een interessant alternatief. Het Openbaar Vervoer is duur, kent weinig comfort en een blaadje op het spoor bij een gure herfstdag zorgt al voor de grootste vertragingen.

  Probeer 's nachts of in plattelandsgebieden eens een bus te pakken; nee dan liever met de auto! Dat zegt ook Rijkswaterstaat: 85% van de verkeersbewegingen van meer dan 10 km vindt plaats met de auto.

  We hebben binnen het Openbaar Vervoer ook nog te maken met het systeem van de OV-chipkaart. Volgens de staatssecretaris een systeem met kinderziektes, maar volgens de PVV een puber vol met zwerende jeugdpuistjes.

  Vraag aan de staatssecretaris:

  Wanneer kunnen we spreken van een OV-chipkaart die de veiligheid verbetert, die zwartrijden tegengaat, die niet duurder is, die geen bedragen afboekt bij passanten en die gebruiksvriendelijk is?

  Voorzitter,

  Kent u die uitdrukking: 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee'? Waarschuwingen te over voorzitter; Waarschuwingen om maar vooral niet te beginnen met km-heffing:

  Vanuit Duitsland; waar ze al nare ervaringen hebben met km-heffing! Toen verkeersminister Peter Ramsauer daar twee weken geleden het idee van een kilometerheffing op de 'Autobahn' lanceerde, werd hij direct op de vingers getikt door kanselier Angela Merkel. (ze weten het dus wel in de christen democratische hoek)

  De Raad van State waarschuwde over de betrouwbaarheid en de satelliettechniek van het kastje. Volgens het Kabinet is het systeem echter 'onfeilbaar'. Dat doet mij denken aan 1912, toen de onfeilbare Titanic uitvoer. We weten met zijn allen waar die terecht is gekomen.

  De directeur van Siemens, het bedrijf dat kandidaat is voor het leveren van de apparatuur, die waarschuwt dat het kastje niet voldoende is uitgetest, dat er geen draagvlak is en dat het enorm kostbaar is. Dat laatste is zeker een feit: totale invoeringskosten € 5,7 miljard.

  Voorzitter,

  Als kleine jongen zat ik voor de buis, toen 20 jaar geleden, de Berlijnse Muur door enthousiaste Oost-Duiters aan stukken werd gehakt. Eindelijk waren zij verlost van een overheid die zich schuldig maakte aan een ziekelijke controle van haar burgers. Maar de staatscontrole is terug van weggeweest en nu in Nederland. In de vorm van het 'spionagekastje' in de auto weet het Politbureau van Verkeer en Waterstaat waar u bent en op welk tijdstip.

  De minister noemt dit 'indianenverhalen van de PVV', maar Ot van Daalen van privacywaakhond 'Bits of Freedom' wijst op de risico's van het zogeheten 'function creep'. Het op sluipende wijze veranderen van functionaliteit bij technologisch geavanceerde apparatuur. Denk hierbij aan het opsporen van voertuigen of het uitvoeren van snelheidscontroles.

  De PVV vraagt zich af of het opsporen van een auto niet hetzelfde is als weten waar de bestuurder van de auto is.

  Zelfs een woordvoerder van het ministerie laat weten dat er altijd justitiële uitzonderingen mogelijk zijn. Over justitie gesproken. Wie het waagt met een kapot kastje in zijn auto te rijden, die loopt de kans om een poosje te moeten brommen in de nor.

  Als de automobilist niet binnen acht uur bij de jongens van de Dienst Wegverkeer het defect meldt, dan riskeert men een gevangenisstraf van een half jaar en een boete die kan oplopen tot € 18.500; met daarbij een strafblad voor tien jaar.

  De overheid zou het begrip betrouwbaarheid hoog in het vaandel moeten hebben.

  Maar helaas, niets is minder waar; zo zijn de eigenaren van zogenaamde 'groene auto's' voor het lapje gehouden door Vader Staat.

  Bezitters van hybride-auto's, zoals de Toyota Prius, zijn vanaf 1 januari vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Dit lokkertje moet ervoor zorgen dat meer mensen hybride gaan rijden. Maar bij de invoering van km-heffing, waarbij motorrijtuigenbelasting wordt afgeschaft, gaan de ruim 30.000 eigenaren gewoon aftikken!

  DUS

  Niet doen: Geen km-heffing!

  Ik herhaal,

  Niet doen: Geen km-heffing!

  Voorzitter,

  Dan de rest van de begroting.

  De Partij voor de Vrijheid zou graag, via matrixborden, een flexibilisering zien van de snelheid op snelwegen; dit tot een maximum van 140 km per uur.

  Verder wil de PVV twee zaken gerealiseerd zien die de verkeersveiligheid ten goede komen:

 • Schaf flitspalen op snelwegen af en
 • Breng het aantal verkeersborden terug.

  Automobilisten trappen massaal op de rem bij radarcontroles; dat is niet alleen gevaarlijk, maar het leidt ook tot onnodige files.

  In het bos van de verkeersborden ziet men het bedoelde verkeersbord niet meer; wat leidt tot enorme verwarring onder de automobilisten. Een verzoek aan de minister om daar eens scherp naar te kijken.

  Voorzitter,

  Er zijn gelukkig ook positieve dingen in het leven. Zo gaat het goed met het milieu in Nederland. Er is viermaal zo veel bos als in 1700 en diersoorten gedijen hier weer prima. Daarom kan, voor wat betreft de PVV, de hele duurzaamheidagenda uit de begroting.

  Kap bijvoorbeeld met die gekke milieuzones en zie af van een subsidie van € 65 miljoen voor elektrisch rijden.

  De minister heeft met de Sneller en Beter-besluiten en met tijdelijke wetgeving in de Crisis en Herstelwet gezorgd voor een eerste aanzet om infrastructurele projecten te verwezenlijken.

  Voor wat de PVV betreft wordt wetgeving die de aanleg van infrastructuur versneld permanent.

  Voorzitter,

  We kennen de minister als een man die houdt van snelle auto's. Onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau toonde twee jaar geleden al aan dat het geld bestemd voor de km-heffing naar de aanleg van meer wegen moet.

  Ik roep de minister op zich te focussen op het verbreden van bestaand wegdek en het aanleggen van nieuwe wegen.

  Zodat hij in zijn auto, met PVV-kenteken, heerlijk kan doorkarren!

  Bron: PVV-Site


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).