De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
23:57:35

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Weg met dat kastje!

Datum: Sat 21 November 2009

Door: Jouke Schaafsma en Edwin Timmer

AMSTERDAM - De kilometerheffing is een 'wangedrocht' schrijven lezers van De Telegraaf aan de redactie van deze krant. Maar u heeft ook oplossingen, want iedereen is het er roerend over eens: het filespook moet aangepakt worden! In vele honderden reacties doet u vergaande suggesties om anders te betalen voor mobiliteit. Niet alleen blijkt de Nederlander inventief, maar ook bereid tot offers. Opvallend is dat velen toch liever extra accijnzen op de brandstofprijs zien of vignetten invoeren, dan dat de 'Roverheid' en 'minister Eurolings' straks mee gluren in de auto.

Caspar ter Horst uit De Steeg, P.J. Boerema uit Heerhugowaard, H.J. van den Berge uit Den Hoorn... Zomaar een paar namen uit de lijst van vele lezers die pleiten voor het 'Duitse model' en zich afgelopen week bij deze krant meldden. Verreken gewoon de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting (bpm) in de brandstofprijzen, is hun pleidooi.

"Dit is mijns inziens ook de beste oplossing, omdat dit eigenlijk al heel lang zo werkt en het vergt geen extra, geldverslindende inspanningen of organisatorische wijzigingen, noch is er een extra controleapparaat nodig om controle te houden op frauderende consumenten.", vat Hans Goosen het samen.

"Ook buitenlanders dragen zo bij aan ons wegenstelsel waarvan ze gebruik maken. Geen grote investeringen noodzakelijk. Het blinkt uit door de eenvoud. Maar ja, geen controle Belangrijk op de burger.", voegt alternatie E.H. Kommers Telegraaf er cynisch aan toe.

Het mag toch wel verrassend heten dat Nederlanders ineens schreeuwen om verhoging van de accijnzen op brandstof, om maar niet aan de kastjes van minister Eurlings vast te komen zitten. "De angst van de burger is natuurlijk dat met een nieuwe belasting, de kilometerheffing in dit geval, de overheid weer een nieuwe knop heeft om aan te

"Per saldo is invoering van een vorm van kilometerbeprijzing goed voor Nederland. Tijd is geld en als je de wegen efficinter gebruikt, dan gaan we er met z'n allen op vooruit. Maar de overheid moet zich wel realiseren dat het alleen goed ingevoerd kan worden, als er voldoende mensen achter staan. In die zin heeft de overheid nog wel een hoop uit te leggen."

Vignet

Aan burgers zoals Carlo Hoving, Dooremalen en Rob Verbon bijvoorbeeld. Zij pleiten voor de invoering van een vignet of sticker, zoals bekend uit omringende landen. Ze komen daarbij met allerlei toepassingen om zoveel mogelijk verschil aan te brengen in regio en tijdstip. Bijvoorbeeld een spitsvignet, dat recht geeft op rijden in de spitsuren. "De piekbelasting van de wegen kan inderdaad worden verrekend op basis van een tolvignet, waarbij wij de binnensteden als hoogste tariefzone kunnen invoeren en de

"Je zou hierin een formule kunnen nemen dat de opbrengst van de sticker 3/7 zou moeten zijn en 4/7 uit de benzine-opbrengsten moet worden gehaald. Als hierbij de inkomsten van de sticker naar de provincies gaan en de benzine naar de staat zal de inkomstenverdeling hetzelfde blijven. Zo hoeft er ook geen nieuwe belasting betaald te worden", rekent Micha Roest het kabinet voor.

Dat er nog een hoop gerekend zal moeten worden, weet ook hoogleraar financile economie Sylvester Eijffinger van de Universiteit van Tilburg. "Er moeten keiharde garanties komen dat de overheid hier geen cent aan gaat verdienen. Ook moeten er garanties komen voor bewaking van de privacy. De Tweede Kamer heeft daarin nog een heel belangrijke rol te vervullen", waarschuwt hij. En voor de ongeruste burger die vreest erop achteruit te gaan, klinken er ook weinig sussende woorden. "Het is onvermijdelijk dat invoering van dit systeem negatief en positief effect zal hebben op de koopkracht van bepaalde groepen. Het is niet te zeggen hoe dat zal uitpakken."

Supermarkten

Het is koren op de molen van Avalon Merlin. "We blijven betalen en het zal altijd meer worden", vat hij de angst van velen samen. En dat terwijl er nog genoeg andere manieren zijn om de files te bestrijden zonder invoering van een nieuw belastingsysteem. "Sta toch grote supermarkten langs de grote snelwegen toe, zoals in Frankrijk", schrijft Dooremalen. "Zodat wij niet met onze heilige koe de dorpskernen en winkelcentra onveilig maken, vanwege onze eerder opgelopen frustraties door de files." Op dat spoor zit ook Jan Vermaas: "Bouw meer kantoren op plekken waar veel files optreden."

Ton Dat heeft eveneens een variant op dat thema. "Het is in Nederland zo dat iedere gemeente of dorp minstens drie industrieterreinen moet hebben. Als ik een dag in Zwolle aan het werk was, was ik alleen in de stad 25 tot 30 km kwijt om van het ene naar het andere industrieterrein te komen." Hij ergert zich ook aan het slechte, bedrempelde, onderliggende wegennet van gemeenten en provincies. "Je moet wel met z'n allen over die autoweg, want de rest is haast onmogelijk."

De pijnlijke lijst van voorgaande grote overheidsprojecten doet de kilometerheffing ook geen goed. Hsl, Betuwelijn, OV-chipkaart, Amsterdamse metro. "Dat er een betere verdeling moet komen van het autogebruik is evident. De gebruiker/vervuiler zal moeten betalen. Maar dat de regering haar heil zoekt in het zoveelste hightech project kan ik niet begrijpen", stelt Goosen. "Dit wordt een financieel wangedrocht", schrijft een ander. "De overheid is niet in staat projecten van deze omvang te managen zonder gigantische kostenoverschrijdingen." De dreigende schending van de privacy doet u sidderen. Door buitenlandse ogen zien we dat misschien wel het scherpst. "Mijn vrouw is in het Oostblok (DDR) opgegroeid en mijn schoonouders hebben dus in de DDR geleefd.

Zij vinden het heel erg eng wat er hier in Nederland gebeurt", stelt R.H.M. Postma. "Als dit er doorkomt, dan ga ik emigreren." Ook vanuit Canada klinkt er onbegrip. "Een voorstel van kilometerheffing zal in Canada tot politieke zelfmoord leiden", schrijft Wout Brouwer uit Edmonton.

Hij vergelijkt het project met de totaal uit de hand gelopen Canadese wet van vuurwapenregistratie. Peperduur, en uiteindelijk toch maar weer afgeschaft.

'Eng systeem'

Dit enge systeem is volgens velen onnodig als bus of trein wat vaker rijdt. Beter of gratis openbaar vervoer is ook een alternatief. "Ik woon in Purmerend", zegt Monique Korte. "Er worden hier nieuwe woonwijken bijgebouwd, met duizenden nieuwe inwoners. Maar het ov wordt niet op het aantal mensen aangepast omdat er gewoon geen geld is." Caspar ter Horst uit De Steeg wenst eveneens "zeer veel investeringen in een fijnmazig metronetwerk en veel, kleinere, frequente bussen in dorpen en naar industrieterreinen." Maar tot zijn schrik is Arnhem "langer bezig met het zoeken van een aannemer voor een station dan dat Peking duizend kilometer metro aanlegt. We zijn een bananenland geworden."

Ten slotte reikt u nòg een alternatieve wijze aan van kilometers tellen. Zonder dat er een duur hightech kastje voor nodig is. Gebruik gewoon de kilometerteller! De familie Van Beek schrijft: "Laat auto's elk jaar keuren. Als de garage toch moet afmelden bij de Dienst Wegverkeer voor de apk, dan kan ook de kilometerstand worden opgegeven." Friemelen aan teller is dan uiteraard uit den boze. "Die meter moet verzegeld worden, met een zeer hoge boete voor wie hem kapot maakt", aldus Van Beek.

Positief

Slechts enkele lezers reageren, eerlijk is eerlijk, positief. "Voor honderdduizenden ouderen is rekeningrijden een grote zegen", stelt Hen de Boer uit Amsterdam. "Nu betalen ze de volle mep aan belastingen, terwijl ze maar weinig kilometers rijden, soms maar 2000 tot 5000 kilometer per jaar. Doorgaan dus met die kilometerheffing." Ook Ruud van der Schaar is duidelijk: "De benzineprijs verhogen lijkt mij een slecht plan, ik zie de commentaren al van die jankers, alles deugt niet." Hij vindt het een zegen dat de hoge aanschafprijs van auto's in Nederland eindelijk daalt naar het niveau in het buitenland. Over de buitenlandse weggebruikers maakt hij zich niet druk: "Ach, ze besteden hun geld toch wel hier. Haal maar eens een bak koffie in een horecazaak!"

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).