De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:43:22

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing: de antwoorden

Datum: Thu 19 November 2009

Door: Kim Winkelaar

Het hoge woord is er uit in Den Haag, de kilometerheffing moet en zal er komen. Een investering van 4 miljard volgens de begroting, maar zoals bekend met overheidsprojecten zal het dubbele van dat bedrag meer realistisch zijn.

Toch hoor je nog relatief weinig protest tegen het plan. Veel mensen denken dat ze de dans wel zullen ontspringen, dat het allemaal wel meevalt, en dat zij er geen last van zullen hebben. De overheid heeft dit spel dan ook verbazingwekkend slim gespeeld.

Maar laten we eens wat van die argumenten onder de loep nemen.

- Fijn, straks hebben we minder files

Dat klinkt inderdaad heel erg fijn. Kunt u ook aangeven wie er dan uit de file zal stappen? Als u straks weer in de rij aansluit, kijk dan eens om u heen, en dan niet alleen om te kijken of er nog ergens een aantrekkelijk persoon in een andere auto zit om mee te flirten.

De mensen die u dan ziet, zitten die allemaal vrijwillig in de file? Of zullen ze er min of meer toe gedwongen zijn, doordat de crèche nu eenmaal om 18:00 sluit, omdat hun werkgever nu eenmaal verwacht dat ze om 8:30 op het werk zijn, omdat ze geen OV in de buurt hebben, of omdat ze te veel spullen moeten meeslepen? Er zijn maar erg weinig mensen die de file zomaar kunnen verlaten.

- Ik heb een lease-auto, mijn baas betaalt wel

Ja, uw baas betaalt, als hij het echt nodig vind dat u auto rijdt. Maar het budget van de baas is niet onbeperkt. De kostenpost 'personeel' wordt groter, omdat al zijn medewerkers de kosten gaan declareren. Hoe zou de baas dat gaan oplossen? Een getuigschrift in combinatie met een ontslag-vergoeding? Gewoon minder ruimte voor loonsverhoging? Alleen het afschaffen van een kerstpakket zal echt niet voldoende zijn. Er is dus ook een grote kans dat uw baas privé-gebruik van de auto van de zaak gaat beperken, dat wordt namelijk erg kostbaar.

Of zult u wat harder moeten werken, omdat er nu eenmaal geen budget meer is om een extra collega aan te nemen? Hoe dan ook, u zult er zelf ook flink last van hebben.

- Ik rijd maar heel weinig, ik ga niet meer betalen

Dat kan goed zijn. Maar ter compensatie mogen de provincies wel een extra heffing gaan opleggen, de ingezetenenheffing. Een compensatie voor gemiste inkomsten als de provincie straks geen opcenten meer mag vragen. Aan de ene kant gaat u er dus op vooruit, aan de andere kant krijgt u een rekening in de bus. Bovendien zult u het via uw boodschappen en andere aankopen toch echt moeten betalen. De voorrijkosten van de loodgieter gaan omhoog, het potje pindakaas wordt een paar cent duurder, of denkt u dat ondernemers de hogere kosten niet zullen doorbelasten? Over die extra doorbelasting betaalt u natuurlijk ook nog 19% BTW, maar dat is logisch.

- De vervuiler betaalt, een prima principe

Tja, als principe is het inderdaad mooi. Daarom hebben we ook brandstofaccijns. Waarmee de hardrijder meer betaalt dan de rustige rijder, de Rolls Royce meer betaalt dan de Smart, en de veelrijder meer kwijt is dan de gemiddelde rijder. Een prima werkend systeem. Voor de overheid zit er alleen een plafond aan, omdat mensen anders de neiging krijgen om in het buitenland te tanken. Dat is ook het mooie van concurrentie, iets dat zelfs tussen landen werkt om de prijzen laag te houden.

- Ik heb niets te verbergen, privacy is niet zo belangrijk, ik heb ook een bonus-kaart.

Op uw gespecificeerde rekening staat exact waar u bent geweest. Hoe legt u aan de baas uit dat uw auto op het terrein van een concurrent stond geparkeerd? Of mag hij best weten dat u een sollicitatiegesprek had daar?

Een hacker ziet dat uw auto zich 100 kilometer van uw huis bevindt. Hij weet dat hij minimaal een uur de tijd heeft om zijn inbraak te plegen. Goed, uw punt is gemaakt, u heeft daarna niets meer te verbergen, alles is gestolen.

En die bonus-kaart, u krijgt geen €18.500 boete als u die een keer vergeet te gebruiken, mag ik hopen. Toch is dat de straf in geval uw kastje een keer niet mocht functioneren.

- Ze beloven toch dat het systeem niet gebruikt wordt voor snelheidscontrole?

Ja, dat klopt. Maar in een democratisch systeem kan de huidige wetgever niets beloven dat een volgende regering niet ongedaan kan maken. Om de PVV buiten de deur te houden moeten PvdA, CDA, D66 en Groen links samen een regering vormen. Groen links wil wel, maar eist een verlaging van de maximum snelheid naar 80, en controle via de kilometerheffing. Een onrealistisch scenario?

- Och, die tarieven vallen eigenlijk best mee

Op het eerste gezicht wel. Maar voor hoe lang? Vanaf 2013 gaan de tarieven al omhoog. In de woorden van Verkeer & Waterstaat: "Als gevolg van autonome ontwikkelingen (zoals technologische innovatie) worden de nieuw verkochte auto's en daarmee het wagenpark op termijn steeds zuiniger. Dit leidt tot een steeds grotere groep personenauto?s die onder een laag tarief van de kilometerprijs vallen. Dit leidt enerzijds tot het op termijn wegvallen van de financiële prikkel om een zuiniger auto te kopen en anderzijds tot een daling van de opbrengsten. Dit effect wordt beperkt door vanaf 2013 de tariefformules voor personenauto's en bestelauto's aan te passen aan het autonoom zuiniger worden van het wagenpark."

Kortom: de tarieven gaan omhoog om te voorkomen dat te veel mensen in een zuinige auto gaan rijden. Al een jaar na invoering. En wat als de staatsschuld nog verder stijgt? Hoe groot zal de verleiding zijn om de tarieven met een paar cent op te schroeven?

- Ach, ik ga toch met de trein

De trein zal voor sommigen een alternatief zijn. Maar zit in de spits al overvol. De NS heeft niet de capaciteit om de extra drukte te verwerken. De huidige OV-reizigers zullen vaker moeten staan, als haringen in een ton. Wel heel gezellig, naar het schijnt.

- Maar het is toch eerlijker, betalen naar gebruik?

Eerlijk is relatief. De automobilist heeft de huidige infrastructuur al vele malen moeten betalen. BPM, houderschapsbelasting, BTW, accijnzen, noem ze maar. 14 tot 17 miljard per jaar, waarvan nog geen derde deel naar auto gerelateerde doelen gaat. Die wegen zijn al betaald. Tol heffen op nieuwe wegen, liefst privaat gefinancierd, prima. Maar een tolheffing op een reeds betaalde infrastructuur is dubbelop.

- Nieuwe auto's worden wel goedkoper, zonder BPM

En dat zouden ze toch wel worden, want 'Brussel' heeft de BPM verboden. In plaats daarvan komt overigens een CO2-tax, zodat heel veel auto's gewoon even duur blijven. Daarnaast is de kale prijs van een auto in Nederland erg laag. Autofabrikanten houden de kale prijs laag,omdat hun auto's anders door de BPM echt onbetaalbaar worden. Als dat deels vervalt, dan kunnen de fabrikanten gewoon dezelfde prijs gaan rekenen als dat men in andere landen doet. Per saldo gaat u er in ieder geval niet op vooruit.

- Maar, het wordt toch budget-neutraal ingevoerd?

Mag ik even lachen? Een investering doen van 4 (eerder 8 ) miljard Euro, en nog jaarlijks één- tot twee miljard aan afschrijving, onderhoud, controle en administratie. Wie gaat die miljarden ophoesten? U niet? Wie dan wel?

- Maar het kastje krijg ik wel gratis, toch?

Voor niets gaat de zon op. Uw eerste kastje is 'gratis'. Maar gekoppeld aan uw auto. Bij uw volgende auto zult u het gewoon nieuw moeten kopen.

- Het blijft techniek, dus ik saboteer de boel wel.

Een goed plan. Dat u op gelijke hoogte zet met verkrachters, overvallers en mensenhandelaren. Is er met het kastje geknoeid om het signaal te verstoren of te beïnvloeden, dan is er sprake van een misdrijf en hangt de weggebruiker tot vier jaar gevangenis of een boete van 74.000 euro boven het hoofd.

Is er niet met uw kastje geknoeid, dan valt het best mee. Op het rijden met een gps-kastje dat opeens geen signalen over afgelegde kilometers uitzendt, staat een half jaar cel of een boete tot 18.500 euro.

- Och, als het misgaat maak ik toch bezwaar?

Die route wilden ze voor zijn, en staat dus nauwelijks open. De bewijslast is voor het gemak omgedraaid. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn fors ingeperkt. We citeren het ministerie: "Bezwaar, beroep en hoger beroep kunnen slechts worden gebaseerd op de stelling dat de door de registratievoorziening geregistreerde verplaatsingsgegevens en de verzonden geaggregeerde gegevens onjuist zijn, indien een herkeuringsrapport wordt overgelegd dat een defectverklaring van de registratievoorziening inhoudt."

In het Nederlands: alleen als uw kastje bewezen kapot is maakt u kans om bezwaar in te dienen. En dat terwijl vrijwel iedereen wel een voorbeeld heeft van een elektronisch apparaat dat zo af en toe niet functioneert zoals het hoort, maar waar een reparateur geen storing aan kan vinden.

- Het zal mijn tijd wel duren, ik ben (bijna) met pensioen

Alleenzaam achter de geraniums, voor kinderen en kleinkinderen wordt het te duur om langs te komen. Klinkt pathetisch, maar zal voor velen wel een harde realiteit worden.

- Och, ik kan het wel betalen, het zal allemaal wel

Ja, het zal allemaal wel. Maar het net sluit zich langzaam maar zeker. Nog even en elke beweging van u wordt gevolgd. Als u wandelt wordt u al gefilmd door talloze camera's. Met gezichtsherkenning uiteraard, die techniek is al volop beschikbaar.

Neemt u de fiets, dan is die straks voorzien van een wettelijk verplichte chip. Zonder chip is uw fiets immers gestolen, logisch toch? Neemt u de auto, dan is het kilometerheffing-kastje de manier om u permanent te kunnen volgen.

Neemt u het OV, dan is uw route via de OV-chipkaart exact in beeld te brengen.

Kortom, hoe u zich ook verplaatst, de overheid weet alles. Het opvallende is dat juist de linkse partijen hier voorstander van lijken te zijn. Diezelfde partijen die zo hard roepen dat ze een tegenstander hebben met fascistische trekjes. Geen fascistisch regime heeft ooit zo'n verregaand en fijnmazig controle-netwerk opgebouwd. Natuurlijk met goede bedoelingen, maar wie is de volgende politiek leider? En zijn die bedoelingen dan nog even goed?


Een voorbeeld van een CJIB-beschikking uit 2021:

Geachte heer XXX,

Volgens onze gegevens heeft u zich de afgelopen maand diverse malen verplaatst.

Uit onze database blijkt dat u ten behoeve van deze verplaatsingen minder dan de wettelijk verplichte 12% met de fiets of het openbaar vervoer heeft afgelegd.

In het kader van de wettelijke regeling tegen Obesitas en de milieucompensatieheffing krijgt u daarom een beschikking.

Geconstateerd aantal kilometers: 12.038.

Daarvan met de auto: 10.968

Overschrijding op basis van 12%: 1.096

Tarief overschrijding 1000-1500 km: Eu 160

Administratiekosten: Eu 6

Te voldoen: Eu 166

Om kosten te besparen in het justitieel apparaat is tegen deze beschikking geen bezwaar mogelijk.

Betaal op tijd, voorkom verhoging.

Deze brief is opgemaakt in een geautomatiseerd proces, en is derhalve niet ondertekend.


Bron: Vrijspreker


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).