De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:29:22

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


De kilometerprijs = masterclass "genaaid worden door uw overheid"

Datum: Wed 18 November 2009

Door: Paul Martens

U hebt er hier op Vrijspreker en ongetwijfeld ook elders van gelezen en gehoord: de in aantocht zijnde kilometerprijs. Er is (in 5 dagen) al veel over geschreven en gezegd, maar toch wil ik nog even in detail ingaan op dit wetsvoorstel d.d. 13 november 2009.

Vrijspreker tot uw dienst?

Als u op onderstaande link klikt, komt u op de site van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daar kunt u o.a. het wetsvoorstel zoeken en downloaden. In dat wetsvoorstel staan prachtige formules waarmee het basistarief berekend kan worden voor personenauto's (benzine, diesel en gas) en andere typen auto's.

Noem mij een nerd, maar Excel is een hobby van me. Ik wilde met die formules aan de slag, ik wilde een bestandje in elkaar frutselen waarmee u (en iedereen die interesse heeft) kan berekenen wat die nieuwe wet in gaat houden, vergeleken met uw huidige situatie. Waarin u de gegevens van uw auto in kunt vullen en uw aantal te rijden km's per jaar en waaruit dan een keurige vergelijking komt tussen de huidige situatie en de situatie tijdens en na volledige invoering van de nieuwe wet.

Gewoon om u ten dienste te zijn. En om u inzicht proberen te geven waar u eigenlijk voor of tegen kunt zijn. Maar helaas, mijn goede bedoelingen vallen in het water. Want

Op zoek naar alle regels en details

Om u even te vermoeien met de formule voor de berekening van het basistarief voor personenauto's die niet geheel of gedeeltelijk door diesel worden aangedreven, die formule luidt:

(17,993 + 0,123 * A) * B

Waarbij A de ledige massa van het voertuig is en B de bouwjaarfactor.

Eén van de variabelen in de formules die de overheid voor de nieuwe wet hanteert is dus die variabele "B": de bouwjaarfactor. Die is voor auto's met bouwjaar 2008 op "1" gesteld. Deze factor voor andere bouwjaren wordt vastgesteld bij regeling van Onze Minister, zegt het wetsvoorstel. Ik weet niet eens of die factor voor oudere auto's hoger of lager gaat worden!!! Mijn eigen auto is van 2009 en die kan ik niet eens invoeren in deze formules om te zien hoe ik er vanaf 2012 aan toe ben.

Daar gaat mijn mooie plannetje. Meteen al "weg poging excelbestand". Want wat hebt u eraan als het bestand alleen auto's uit 2008 kan behandelen?

Verder zoeken naar details

Waar komen al die getallen vandaan? In welke "black box" of zieke geest zijn die getallen verzonnen? De voorgaande formule voor dieselauto's luidt:

( -39,828 + 0,136 * A) * B

Wát nou "-39,828" en "0,136"?

De formule voor de CO2 uitstootfactor luidt:

0,00013775 * C + 0,00296394 * ( -186,212 + D * 3,139 ) + 0,122691449

Waarbij C = de bij het motorrijtuig behorende bedrag is, bedoeld in het tweede lid (een tabelletje in deze wet) en,

D = de koolstofdioxide uitstoot in grammen per km na toepassing van het achtste lid.

Waar komen die getallen nu weer vandaan?

EN ZO NOG EEN PAAR VAN DIE FORMULES MET VERWIJZINGEN NAAR ANDERE DELEN UIT DEZE WET !!! Op zich niet zo erg, maar geef dan wél aan wat ik kan gebruiken. Niet alleen "B" (die bouwjaarfactor) is "nog te bepalen door de minister", maar ook voor G3 LPG installaties moet de minister nog iets "vaststellen". Onduidelijkheid troef dus en deze wet is niet vooraf te beoordelen, want niet te berekenen.

We gaan nog verder

Het basistarief geldt voor de wegen van uw woonerf tot aan de snelweg. En dan? Wat is het tarief OP die snelweg dan?

Tijdens de spits (spitstarief) en/of op drukke wegen (snelwegen maar ook drukke doorgaande wegen in de stad en parallelwegen naast drukke snelwegen) gelden NOG TE BEPALEN TARIEVEN. Wederom onduidelijkheid alom.

Nog verder zoeken?

Okay! Via de website (onderstaande link) kunt u klikken op een linkje "Wat gaat u betalen?" Daar kiest u het type auto (bijvoorbeeld personenauto) en vervolgens kunt u verschillende categorieën auto's bekijken (stadsauto, kleine middenklasse, luxe, enz.) en wat de kosten daarvan NU en NA INVOERING van de nieuwe wet zijn. Deze lijsten zijn puur indicatief, zoals de site ook meldt. Echter, ze zijn ook bedonderd slecht, met de nadruk op "bedonderd", voltooid deelwoord van "bedonderen". Want dat wordt u daar, want

Om de nieuwe situatie goedkoper te laten lijken, wordt er vanaf een minimaal aantal gereden km's/jaar meteen overgegaan naar "aantal km's in buitenland". Ja natuurlijk: die buitenlandse km's tellen namelijk niet mee voor de nieuwe wet. En hoe meer km's, hoe hoger het aantal buitenlandse km's en hoe goedkoper de nieuwe wet lijkt. En hoe "dikker" de auto, hoe meer buitenlandse km's de overheid u voorlegt voorliegt.

Want hoe duur is de nieuwe wet als u NIET in het buitenland reist en alle km's IN Nederland aflegt?

En dan nog iets in die tabellen

Jawel, want ik ben daar nog niet klaar mee! In die tabellen wordt de huidige situatie gerekend inclusief de provinciale opcenten (deel van de huidige motorrijtuigenbelasting, MRB). In de nieuwe situatie wordt dat natuurlijk niet meegerekend, maar ook niet de nieuw in te voeren provinciale koppentaks. Die laten ze ook maar weg voor het gemak. Terwijl dat toch echt een uitvloeisel is dat u moet gaan betalen, debet aan de toekomstige verdwijning van de MRB.

Verder rammelt de nieuwe wet nog aan allerlei kanten, zoals de privacy, wat als het Judas kastje defect is, wat als hij gestolen is, enz, enz.

En mijn grootste vragen:

 • Hoe kunnen politici een dergelijke wet behandelen en goedkeuren, terwijl de financiële impact nog niet eens duidelijk is?
 • Hoe kan men deze wet kostenneutraal noemen, terwijl tabellen frauduleus zijn opgesteld en er nog berekeningsgegevens ontbreken en spitstarieven nog onbekend zijn?
 • Hoe gaan politici om met duizenden pagina's tellende wetten als het EU "Verdrag van Lissabon" als ze dit wetsvoorstelletje van 35 pagina's nog niet eens kritisch kunnen toetsen?

  Voorlopig dus nog geen excelbestand om u ten dienste te zijn. Helaas. Om het plaatje bij dit artikel aan te halen: ik heb vanavond in ieder geval GEEN zin in seks, ik voel me al flink genaaid door de overheid.

  Bron: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_bereikbaarheid/kilometerprijs/">http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_bereikbaarheid/kilometerprijs/

  Bron: Vrijspreker


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).