De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:59:52

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kritiek Raad van State op kilometerheffing

Datum: Wed 18 November 2009

DEN HAAG - De Raad van State heeft dit voorjaar kritiek geleverd op het voorstel van het kabinet voor de invoering van een kilometerheffing.

Dat blijkt uit het deze week door de raad geopenbaarde advies. Afgelopen vrijdag stelde het kabinet de tarieven vast en stuurde het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Uit het advies van de Raad van State blijkt dat er zulke grote aarzelingen waren dat het kabinet volgens de raad het voorstel beter nog eens zou kunnen bekijken.

Kritiek is er onder meer op de op satelliettechniek gebaseerde heffing en de betrouwbaarheid ervan. Volgens de raad ademde het voorstel een "sfeer van onfeilbaarheid van de techniek" die niet onmiddellijk gedeeld wordt. Ook zijn er vraagtekens gezet bij consequenties van de keuze om de opbrengsten van de kilometerheffing enkel te besteden aan infrastructuur.

Na het advies in het voorjaar heeft de raad ook kort geleden nog het voorstel over de tarieven bekeken. Volgens de raad is er meer informatie nodig over hoe de tarieven precies tot stand komen.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).