De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:15:38

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing NEE!

Datum: Wed 18 November 2009

De nationale campagne tegen de kilometerheffing is begonnen!

Géén Big Brother bij mij in de auto.


Geachte Participant,

Via een burgerinitiatief hebben wij Nederlanders het recht invloed uit te oefenen op de agenda van onze overheid! Tocqueville Media wil proberen met uw steun een referendum af te dwingen m.b.t. de kilometerheffing.

Vul s.v.p. het onderstaande formulier in en klik op 'verzenden'. Uw ingevulde gegevens worden in een database opgeslagen en bij meer dan 40.000 unieke steunbetuigingen aan de overheid aangeboden.

De gegevens worden slechts gebruikt voor deze petitie en niet aan derden verstrekt!

De overheid heeft voorwaarden gesteld m.b.t. de geldigheid van digitale steunbetuigingen. Deze hoeven op dit moment niet

van een handtekening te zijn voorzien. Wél van naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Na het indienen van een petitie worden deze steekproefgewijs gecontroleerd.

U kunt e.e.a. nalezen op: www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/burgerinitiatief/index.jsp#0

- Petitie -

Kilometerheffing NEE!

Ik wil niet dat de overheid apparatuur in mijn auto zal inbouwen waarmee mijn ritten kunnen worden geregistreerd. Geen 'Big Brother' bij mij in de auto.

Ik ben van mening dat het Nederlandse volk middels een referendum zelf moet kunnen beslissen of een kilometerheffing wordt ingevoerd.

Alle dikgedrukte velden zijn verplicht,

zonder deze gegevens is uw steunbetuiging niet rechtsgeldig!

U dient tenminste 18 jaar oud te zijn.

U dient de Nederlandse Nationaliteit te hebben.

Voornaam / namen

evt. tussenvoegsel

Achternaam

Straat + huisnummer

Woonplaats

Geboortedatum

Bron: Petitie Kilometer Heffing Nee-site


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).