De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:48:00

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Minder verkeersdoden door kilometerheffing'

Datum: Mon 16 November 2009

DEN HAAG - De invoering van de kilometerheffing maakt het verkeer in Nederland veiliger en kan afhankelijk van de gekozen variant twintig tot veertig verkeersdoden per jaar schelen. Dat staat in een maandag gepubliceerd rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De kilometerheffing, waarover het kabinet vorige week vrijdag een akkoord bereikte, houdt in dat automobilisten gaan betalen voor het gebruik van hun wagen en niet meer voor het bezit ervan. Dat leidt er naar verwachting toe dat de mobiliteit in 2020 met 6 tot 10 procent zal zijn gedaald, aldus de SWOV.

Vooral jonge bestuurders zijn volgens de onderzoekers gevoelig voor de directe kosten van autorijden en zullen de auto naar verwachting vaker laten staan. Juist die categorie automobilisten loopt het grootste risico betrokken te raken bij een ongeval.

Aan de andere kant kan de invoering van de kilometerheffing voor auto's ertoe leiden dat meer mensen motor gaan rijden. De belasting gaat volgens de huidige plannen namelijk niet gelden voor motoren. Dat zou volgens de SWOV juist een aantal extra verkeersdoden per jaar tot gevolg kunnen hebben.

Verder verwacht de SWOV dat het wagenpark zal veranderen. Omdat de aanschaf goedkoper wordt, zullen auto's naar verwachting zwaarder en jonger worden. Dat heeft een gunstig effect op de veiligheid van de inzittenden, maar maakt verkeersdeelnemers met lichtere voertuigen juist kwetsbaarder.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).