De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:25:30

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Belasting voor bewoners provincie

Datum: Mon 16 November 2009

Door: Hans Verbraeken

Bij invoering van de kilometerheffing in de periode 2012-2018 worden uiteindelijk de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB) vervangen door een ingezetenenheffing.

Daarop wordt volgens bronnen in het overleg tussen Rijk en provincies aangestuurd, hoewel een definitief besluit daarover pas door een nieuw kabinet wordt genomen. Den Haag had eigenlijk al toegezegd vóór de zomer van 2008 met voorstellen te komen.

In mei werd in het overleg tussen Rijk en provincies nog eens definitief bezegeld dat de provincies bij het verdwijnen van de opcenten een eigen belasting mogen invoeren. Aan opcenten incasseerden de provincies vorig jaar euro 1,4 mrd.

Zelfde bedrag via andere weg

De provincies rekenen erop dat zij via het nieuwe kanaal eenzelfde bedrag mogen innen. 'We moeten iets vinden dat nominaal dezelfde opbrengst heeft', zegt een woordvoerder van de Provincie Noord-Brabant.

Hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Twente, Peter Boorsma, is voorstander van de ingezetenenheffing. 'Ik ben er pal voor', zegt hij. 'In 2001 was ik voorzitter van een commissie die de ingezetenenheffing opperde als alternatief voor de opcenten.'

Idee van heffing al uit 2002

Aanleiding voor het advies van Boorsma cum suis in februari 2002 was toen ook al het in de verdere toekomst wegvallen van de motorrijtuigenbelasting, zo zei de Twentse hoogleraar zondag. Als tweede alternatief voor de opcenten op de MRB noemde de commissie destijds een heffing op de onroerendzaakbelasting.

De ingezetenenheffing kan volgens Boorsma gemakkelijk worden gestapeld op die van de waterschappen. En huishoudens die het niet kunnen betalen, kan de provinciale heffing worden kwijtgescholden, zoals nu ook bij de waterschappen kan.

Redelijker systeem

'Ik vind het huidige systeem van opcenten via de MRB veel onredelijker. Ik heb me destijds laten vertellen dat Gerrit Zalm, oud-minister van Financiën, geen auto had, dus geen MRB en dus geen provinciale belasting hoefde te betalen. Dat is dwaas.'

De CDA'er en oud-Eerste Kamerlid Boorsma speelde recentelijk een belangrijke rol bij het afweren door de provincies van een korting van euro 600 mln op de rijksbijdrage. Die korting was voorgesteld door de Raad voor de financiële verhoudingen in mei . Uiteindelijk is in de voorjaarsnota opgenomen dat de provincies voor euro 300 mln worden gekort op de rijksbijdrage.

Bron: Financieel Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).