De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:22:13

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


België wil ook kilometerheffing

Datum: Sat 14 November 2009

BRUSSEL - De Belgische staatssecretaris voor Verkeer wil over twee à drie jaar kilometerheffing gaan invoeren voor vrachtwagens en later voor personenwagens. Staatssecretaris Etienne Schouppe gaat daarover in overleg met de gewesten, meldde hij zaterdag.

Schouppe wil de automobilisten in zijn land afrekenen op het aantal kilometers, maar ook op de vervuilingsgraad van de wagens en het tijdstip van het weggebruik.

De Vlaamse politiek reageert alvast erg geïnteresseerd op het Nederlandse systeem dat in 2012 in werking treedt. De partij Groen wil woensdag een spoeddebat houden om aan te sluiten bij de techniek. Bart Tommelein, fractievoorzitter van de liberalen in de senaat en voorzitter van het Beneluxparlement, wil Benelux-overleg om de verschillende systemen op elkaar af te stemmen. Tommelein wil "een compatibel systeem voor wegentol in de lage landen", meldde hij zaterdag op zijn website.

De populaire oppositiepartij Lijst DeDecker (LDD) vraagt de Vlaamse regering echter niet mee te doen met het Nederlandse rekeningrijden. De kilometerheffing is een asociale maatregel. Ze treft vooral de actieve, werkende Vlaming met een laag of gemiddeld inkomen", aldus Lode Vereeck, fractieleider van de LDD. "Een hogere heffing tijdens het spitsuur is trouwens pure Kafka, aangezien de overheid de files eerst heeft veroorzaakt door jaren onvoldoende te investeren in weginfrastructuur."

De Belgische deelstaten vatten enkele jaren geleden het plan op tot een wegenvignet. Daarbij moest iedere automobilist een kaartje kopen om een bepaalde tijd over de Belgische wegen te mogen rijden. Dat leidde tot veel protest in Nederland. Nederlanders zeiden de Belgische steden en pretparken te gaan mijden en voortaan om België heen te rijden op weg naar de Franse camping. Na overleg met premier Jan Peter Balkenende meldde de toenmalig premier Yves Leterme dat het plan niet doorging.

In het Nederlandse plan staat dat Belgische wagens pas in 2018 hoeven te betalen als ze over Nederlandse wegen rijden. Dat is zes jaar later dan wagens met Nederlandse kentekens. Buitenlandse wagens moeten met een ander systeem afrekenen dan het gps-systeem voor Nederlandse auto's.

Nog onbekend is of veel Nederlandse automobilisten stukjes willen omrijden door België of Duitsland, om de Nederlandse kilometerheffing te omzeilen.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).