De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:16:05

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Anders Betalen voor Mobiliteit (rekeningrijden)

Datum: Tue 03 November 2009

Woensdag 4 november debatteert de Tweede Kamer met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat over 'Anders Betalen voor Mobiliteit', bij het grote publiek beter bekend als het rekeningrijden. Het algemeen overleg gaat voornamelijk over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit. In 2007 presenteerde de minister een plan om binnen de huidige kabinetsperiode de eerste stappen te zetten naar een systeem voor de kilometerprijs. Sindsdien moet de minister de Tweede Kamer elk half jaar informeren over de voortgang van het project.

Fileprobleem

Met het project Anders Betalen voor Mobiliteit wil het kabinet het fileprobleem in Nederland verlichten. Met de invoering van een kilometerprijs betalen automobilisten en vrachtwagenchauffeurs in de toekomst niet meer voor het bezit van een auto, maar voor de kilometers die ze rijden. De kilometerprijs zal bestaan uit een basistarief en een mogelijke toeslag tijdens de spits op drukke wegen.

Wetsvoorstel kilometerprijs

Begin oktober reageerde de Tweede Kamer op de voortgangsrapportage met een lijst van schriftelijke vragen. Eén van de vragen ging over het wetsvoorstel kilometerprijs en wanneer de minister dit wetsvoorstel aan de Kamer voorlegt. In het voorstel staat onder meer welke tarieven en andere kosten de automobilist moet gaan betalen. In maart 2009 ontving minister Eurlings advies van de Raad van State op het wetsvoorstel. Naar aanleiding daarvan legde de minister ook het tariefstelsel aan de Raad van State voor. Eind september ontving de minister het aanvullend advies van de Raad van State. Deze adviezen worden momenteel nog verwerkt in het wetsvoorstel. Naar verwachting stuurt de minister het voorstel medio november 2009 naar de Kamer.

Invoeringsdatum

In de vorige voortgangsrapportage, van april 2009, werd maart 2012 als startdatum genoemd voor de invoering van de kilometerprijs voor vrachtwagens. Volgens de minister wordt dit niet eerder dan in september 2012. Voor auto's en overige voertuigen was de verwachting eerst september 2012 en nu maart 2013. Daarnaast geeft minister Eurlings in de rapportage aan welke risico's er bestaan die mogelijk kunnen leiden tot vertraging in de invoering. Doen deze risico's zich voor, dan kan de invoering opschuiven naar oktober 2014 voor vrachtwagens en februari 2015 voor auto's en overige voertuigen.

Spitstarief

Daarnaast geeft de minister aan dat, voordat alle auto's gaan deelnemen aan het kilometerprijssysteem, er locaties worden vastgesteld waar het spitstarief gaat gelden. De Tweede Kamer vraagt de minister waarom die locaties niet nu al bekend worden. Volgens minister Eurlings worden de locaties met een spitstarief bepaald door het filebeeld van dat moment. Aangezien het huidige filebeeld kan verschillen met dat van de toekomst, worden de locaties pas in een later stadium vastgelegd. Dit gebeurt in overleg met provincies en gemeenten.

Mobiliteitsprojecten

Op verschillende plekken in Nederland is minister Eurlings mobiliteitsprojecten gestart. Om te kijken of automobilisten daadwerkelijk de spits gaan mijden. Het gaat hier om projecten met financiële prikkels (rijden buiten de spits is goedkoper), het verbeteren van doorstroming op verkeersknooppunten en het betalen per kilometer. Minister Eurlings verwacht dat er in 2010 ongeveer 25.000 automobilisten meedoen aan de mobiliteitsprojecten. Eind maart 2010 ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van de projecten.

Vergaderingen

Woensdag 4 november van 18.00 tot 22.00 uur houdt de commissie voor Verkeer en Waterstaat een algemeen overleg over Anders Betalen voor Mobiliteit met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.


Stukken
  • Lijst van vragen en antwoorden d.d. 23 oktober 2009 inzake de Derde Voortgangsrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit (Kamerstuk 31305, nr. 157)
  • Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 23 oktober 2009 houdende het accountantsrapport inzake de derde voortgangsrapportage over het project Anders Betalen voor Mobiliteit (Kamerstuk 31305, nr. 156)
  • Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 houdende de derde voortgangsrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit (Kamerstuk 31305, nr. 154)
  • Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 10 september 2009 betreffende de stand van zaken advisering Raad van State inzake de wet kilometerprijs (Kamerstuk 31305, nr. 153)
  • Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 houdende de definitie exploitatiekosten Anders Betalen voor Mobiliteit (Kamerstuk 31305, nr. 146)
  • Commentaar op de definitie exploitatiekosten, bijlage bij Kamerstuk 31305, nr. 146

    Bron: Tweede Kamer


    Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).