De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:58:40

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


NXP en IBM noemen techniek voor kilometerheffing 'gebruiksklaar'

Datum: Tue 13 October 2009

Door: Dimitri Reijerman

NXP en IBM stellen dat zij met succes een test hebben afgerond om de benodigde techniek voor het rekeningrijden te testen. Volgens de twee bedrijven zijn er geen technische belemmeringen om de apparatuur in personenauto's te implementeren.

Bij de proef, die in juni van start ging, kregen vijftig medewerkers van de High Tech Campus van de TU in Eindhoven een kastje ter grootte van een mobiele telefoon op het dashboard gemonteerd. De hardware is opgebouwd rondom het automotive telematics onboard unit platform van NXP. Hoofdonderdeel is een chip die naast het bepalen van de positie via gps ook data kan uitwisselen via het mobiele-telefoonnetwerk. Volgens NXP wordt op alle communicatie encryptie toegepast. De chip moet in 2010 op grote schaal op de markt komen en zal naast toepassingen als rekeningrijden ook het eCall-alarmeringssysteem mogelijk maken.

In de proef werd de kilometerbeprijzing door diverse factoren bepaald, zoals het wegtype, het verbruik van een auto en het tijdstip.Tijdens een rit wordt de actuele prijs op een display van het kastje getoond, terwijl gebruikers de afgelegde routes en de bijbehorende prijzen via een beveiligde website kunnen inzien. De route-informatie zou vanwege de privacy niet doorgestuurd worden naar een overheidssysteem; uitsluitend het te betalen bedrag wordt volgens NXP verzonden.

NXP stelt tegenover Tweakers.net dat uit de proef in Eindhoven, waarbij meer dan honderdduizend autokilometers geregistreerd zouden zijn, is gebleken dat het systeem stabiel en betrouwbaar werkt. Door de beprijzing zou bovendien 70 procent van de chauffeurs een gedragsverandering hebben laten zien, waardoor de verkeersdrukte gereduceerd kan worden.

De chipfabrikant meent, samen met softwareleverancier IBM, dat het systeem in principe geschikt is om op grote schaal geïmplementeerd te worden, maar dat er nog wel enige 'verfijningen' doorgevoerd moeten worden. De firma's doelen daarmee op de - steeds opnieuw uitgestelde - kabinetsplannen om rekeningrijden in Nederland in te gaan voeren. Volgens de laatste scenario's van minister van Verkeer Eurlings zal het systeem in 2019 landelijk ingevoerd kunnen worden.

Bron: Tweakers


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).