De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:24:53

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerheffing schuift weer op

Datum: Wed 30 September 2009

DEN HAAG - De invoering van de kilometerheffing schuift weer op. Minister Eurlings gaat nu uit van invoering in september 2012 als geen rekening wordt gehouden met risico's.

Dat blijkt uit de zogenoemde voortgangsrapportage (vgr) over het miljardenproject die minister Camiel Eurlings (Verkeer) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet mikte twee jaar geleden nog op eind 2011, om te beginnen met de heffing voor vrachtwagens. Dit voorjaar bleek dat niet haalbaar. Eurlings gaat nu uit van invoering in september 2012, als geen rekening wordt gehouden met risico's. In de meer realistische planning is dat oktober 2014. Dat is respectievelijk zes en vijf maanden later dan in de vorige rapportage stond.

Een woordvoerder van de minister zei woensdag dat juridische procedures met bedrijven over de aanbesteding van het systeem drie maanden kostten. Daarnaast vroeg het op gang brengen van de gesprekken met de geselecteerde bedrijven meer tijd. "Dat hoort bij het zorgvuldige proces dat we volgen. Aan de achterkant van de planning halen we de tijd in."

PvdA-Kamerlid Lia Roefs tilt niet zwaar aan het nieuwe uitstel, in tegenstelling tot GroenLinkser Kees Vendrik. Beiden zijn gekende voorstanders van wegbeprijzing, waartegen SP, VVD en PVV zich verzetten.

Roefs gaat op grond van de optimistische planning ervan uit dat in februari 2016 de heffing ook voor personenwagens een feit is. In Eurlings' meer realistische planning is dat december 2019. "Het gaat om planningen. Ik zie ondertussen echte, onomkeerbare stappen naar invoering van de heffing zoals de aanbestedingsgesprekken. Over twee weken krijgen we ook het wetsvoorstel met de tarieven."

In dat voorstel staat wat de weggebruiker per kilometer gaat betalen. Volgens Eurlings heeft de Raad van State advies uitgebracht. Vendrik moet dat allemaal nog zien. "Deze minister pakt door met asfalt en holt achteruit met de kilometerheffing. Hoe serieus meent hij het nog." Hij wil nog voor het herfstreces over krap drie weken een overleg met Eurlings.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).