De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:59:36

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Voorlopig geen spitsheffing'

Datum: Tue 22 September 2009

DEN HAAG/ HILVERSUM - Directeur Mirjam de Rijk van Stichting Natuur en Milieu vreest dat minister Camiel Eurlings (Verkeer) de invoering van een spitsheffing voorlopig uitstelt.

Dat ondermijnt de milieudoelstelling van de invoering van de kilometerheffing, zei De Rijk dinsdag. De minister gaf in een reactie aan "zich niet te herkennen" in die kritiek.

In eerdere Kamerdebatten is duidelijk geworden, stelde hij, dat er sprake is van een gefaseerde invoering van de spitsheffing.

Kilometerheffing

Het wetsvoorstel over de kilometerheffing, inclusief de tarieven, zou de Kamer volgende maand krijgen. Het kabinet buigt zich er eerst nog over.

Volgens De Rijk heeft de minister er nog niet in gestopt dat er een hoger tarief geldt als het ergens druk is. "Zoals het er nu uitziet, is het alleen maar een vlak tarief."

Klankbordgroep

De Rijk behoort tot de zogenoemde klankbordgroep van maatschappelijke organisaties zoals ook de ANWB, VNO-NCW, MKB Nederland, Bovag en RAI, die in 2005 adviseerden een kilometerheffing in te voeren.

Dit voorjaar bleek dat de invoering van de heffing, en dan die voor vrachtwagens, niet eind 2011 kan beginnen, zoals het kabinet van plan was.

Gebruik

Het principe van de kilometerheffing is dat het gebruik van de personenauto en vrachtwagen wordt belast en niet langer het bezit.

Per gereden kilometer betaalt de eigenaar een variabel bedrag, dat afhangt van tijdstip, plaats en milieuprestaties van het voertuig. In de spits zou dan meer moeten worden betaald.

"Zoals het voorstel nu ingediend lijkt te worden, zit dat er niet in", meent De Rijk. Terwijl de spitsheffing er naar haar zeggen voor moet zorgen dat het wegverkeer beter wordt verdeeld over de wegen die er nu liggen, zodat er minder infrastructuur nodig is.

© ANP

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).