De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:49:01

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


'Onterechte opcenten van provincie terugeisen' (UPDATE)

Datum: Sun 21 June 2009

bovenkarspel - Eigenaren van motorvoertuigen moeten massaal bezwaar aantekenen tegen de verhoging van de opcenten in Noord-Holland vorig jaar. Dat initiatief neemt Jan Busé, gepensioneerd directeur van een groot verzekeringskantoor.

Hij roept Noord-Hollanders op hetzelfde te doen bij de Belastingdienst.

Een woordvoerster van de Belastingdienst laat echter weten dat haar dienst de provinciale belasting wel int maar dat het bezwaar gericht kan worden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een woordvoerster van dat ministerie laat weten dat het bezwaar naar de provincie Noord-Holland gestuurd moet worden. En als dat geen soelaas biedt staat de gang naar de rechter open volgens haar. Zij acht de kans van slagen echter niet zo groot. "De provincies zitten nog ver onder het maximum dat ze mogen heffen aan opcenten", zegt ze. Noord-Holland is overigens al een aantal jaar de provincie met de laagste opcenten.

Volgens Busé (73) uit Bovenkarspel is de verhoging van de opcenten toch onrechtmatig gebleken nu is uitgekomen dat er vorig jaar door de provincie vijftig miljoen is geleend bij de Nederlandse Waterschapsbank. Volgens Busé gebeurde dat onnodig, omdat er nog geld genoeg in de provinciekas zat. Maar om de rentelasten te kunnen betalen, werden vorig jaar wél de opcenten verhoogd. Daarna bleken de miljoen niet nodig en belandden ze in deposito's. Noord-Holland heeft 100 miljoen uitstaan op omgevallen banken. Busé: "Het afwentelen van stommiteiten op de belastingbetaler moet eens afgelopen zijn."

Hij roept op bezwaar te maken tegen de heffing die vorig jaar vanwege de lening met 10,7 opcent werd verhoogd. "Reeds betaalde opcenten moeten met terugwerkende kracht worden terugbetaald", briest Busé, die hoopt dat er een 'massale actie' ontstaat.

De provincie bestrijdt dat de lening bij de Waterschapsbank onrechtmatig is geweest, vindt een woordvoerder. ",De lening is aangegaan met de intentie om het geld op termijn uit te geven. Het geld is alleen eerder geleend vanwege de verwachte rentestijging."

Bron: Noord Hollands Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).