De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:43:29

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Eurovreter Eurlings - Geen spionagekastjes rekeningrijden

Datum: Thu 09 April 2009

Door: Fleur Agema

PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema heeft het kabinet gisteravond tijdens een spoeddebat opgeroepen om af te zien van de invoering van de kilometerheffing. "De kilometerheffing is niet eerlijk," aldus Agema. "Het is niet eerlijk om de mensen van de weg te jagen die hun kinderen naar school brengen, boodschappen doen of naar het ziekenhuis moeten." Ook gaat het de overheid volgens haar niets aan op welke wegen mensen rijden. De Partij voor de Vrijheid wil daarom geen uitstel van de invoering van de kilometerheffing, maar afstel.

Hieronder de volledige inbreng:

Spoeddebat Kilometerheffing - Inbreng

Minister na minister haalde bakzeil in de ver doorgeschoten race om tegen de files niet meer asfalt aan te leggen maar de mensen van de weg te jagen door invoering van een torenhoge kilometerheffing. Het wordt ons verkocht als eerlijk & goedkoop.

Mijn fractiegenoot Barry Madlener zei eerder: "Het enige eerlijke aan de kilometerheffing is het gezicht van Camiel Eurlings als hij het erover heeft." En, voorzitter, dat is ook zo. Want de kilometerheffing is niet eerlijk.

Het is niet eerlijk om de mensen van de weg te jagen die hun kinderen naar school brengen, boodschappen doen of naar het ziekenhuis moeten.

Goedkoop is kilometerheffing allerminst! Het is toch al snel zo'n 150 euro per maand per 12.000 kilometer per jaar. Dit betekent voor de loodgieters, stukadoors en schilders van ons land die vele kilometers meer per jaar maken en met hen nog vele andere beroepsgroepen simpelweg hun failliet.

De enorme (tijdelijke) prijspiek van olie en vervolgens benzine van 2008 heeft wederom bewezen dat je mensen niet uit hun auto krijgt. Waarom niet? Mensen staan niet voor hun lol in de file. Ze staan niet voor hun plezier elke dag uren stil. Ze zijn niet voor niets langer weg van hun gezinnen en partners. Mensen staan in de file omdat ze bezig zijn met geld verdienen zodat ze kunnen eten. Zodat ze de huur of hypotheek kunnen betalen. En omdat wij als Nederland vooral werken gedurende de uren van de dag dat het licht is. Zo is dat gegroeid. En goed gegroeid wat de PVV betreft. Er is niets mis met tussen negen en vijf werken. Ook niet met onregelmatige werktijden zoals in de horeca en de zorg vaak het geval is overigens, maar dat terzijde.

85% van onze verplaatsingen doen we met de auto. Een ieder die daar iets aan denkt te kunnen en erger denkt te moeten veranderen gaat voorbij aan de rol die de auto en verplaatsing in zijn algemeenheid in ons leven speelt. Het is als een eerste levensbehoefte, we kunnen niet zonder.

Spionagekastjes

De minister loopt nu vast op de techniek. Daarom wil hij uitstel. De Partij voor de Vrijheid wil afstel. Wij willen onze vrijheid en de vrijheid van alle Nederlanders behouden om te kunnen gaan en staan waar we willen wanneer we dat willen.

Het lukt de minister niet om al voor 2012 die spionagekastjes in alle dik 7 miljoen auto's in te bouwen. Ik zou zeggen: laat ons met rust minister. U hoeft niet te weten waar wij zijn, hoe lang en welke wegen wij gebruiken.

Eurovreter Eurlings

We hebben onze minister eerder leren kennen als een zonnige roeier tegen de heersende stroom in. Ten tijde van de grootste populariteit van de beprijzen sprak hij schamperend over "Tineke Tolpoort", lang voor zij zich als minister in deze heilloze plannen klemreed.

Intussen heeft "Camiel Kilometer" of "Eurovreter Eurlings", de euvele moed gehad de kampioen te worden van plannen, waarvan hij de fundamentele ondeugdelijkheid zes jaar geleden glashelder inzag. Want op 13 maart 2002 sprak hij als woordvoerder van het de toenmalige oppositiepartij het CDA de volgende woorden, ik citeer: "Het heffen van spitstarieven op een weg waar wij met zijn allen al voor hebben betaald en waarop je in de file staat en waarvoor geen alternatief voor is, leidt tot duurdere mobiliteit. Mensen hebben namelijk geen uitwijkmogelijkheid. Dat leidt tot het terugdringen van mobiliteit. Dan wordt, als wij het duur genoeg gaan maken, de file misschien uiteindelijk wel korter, maar dan kost het economisch en sociaal heel erg veel. Dat is een prijs die wij niet willen betalen.

Wij moeten zo voorkomen dat tol gaat worden geheven op al bestaande, door de belastingbetaler gebruikte wegen. Anders kom je, als je niet oppast, al een stukje in de richting van de kilometerheffing", einde citaat.

Ons lijkt dit een volkomen redelijk en overtuigend verhaal. Misschien wil de minister er nog eens naar kijken en dan aangeven wat er niet aan klopt, of anders de logische conclusie trekken dat zijn gewijzigde, maar op dezelfde denkfouten gebaseerde plannen het best zo snel mogelijk kunnen worden afgelast.

Hieronder de tijdens dit debat door de PVV ingediende motie.


Spoeddebat Kilometerheffing - Motie

Motie ingediend tijdens het spoeddebat over de invoering van de Kilometerheffing.

Motie van het lid Agema

Voorgesteld 8 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de kilometerheffing niet uit te stellen maar af te stellen en de vrij te vallen middelen te investeren in extra wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1887&Itemid=1

Bron: PVV


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).