De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:52:13

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Start kilometerheffing in 2011 onverantwoord

Datum: Tue 07 April 2009

De invoering van de kilometerheffing heeft vertraging opgelopen. In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Eurlings dat een invoering voor vrachtauto's in 2011 van de baan is.

"Bij het verder uitwerken van het project is mij gebleken dat het risicoprofiel verder is toegenomen en daarnaast hebben zich inmiddels enige risico's gemanifesteerd waardoor er in de verslagperiode verschuivingen in de planning zijn opgetreden. Voor mij zullen zorgvuldigheid en beheersing van zowel kosten als technische problemen altijd voorop staan en de urgentie is voor mij onveranderd", licht Eurlings het uitstel in de brief toe.

Invoering

Wat de precieze gevolgen voor de invoering van de kilometerheffing voor personenauto's zijn, blijft onduidelijk. Een woordvoerder van het ministerie kon ons geen antwoord op deze vraag geven. Het ligt echter voor de hand dat ook deze invoering enige vertraging oploopt. De overheid was oorspronkelijk van plan om de kilometerheffing vanaf 2012 gefaseerd in te voeren voor personenauto's.

Proef

Toch is het niet allemaal kommer en kwel met de kilometerheffing. Minister Eurlings meldt dat er binnenkort een proef start met een kleine groep automobilisten, die op termijn uit moet groeien tot in totaal 60.000 deelnemers. "Hierdoor krijgen we inzicht in het gedrag van automobilisten en wat werkgevers, marktpartijen en de overheid kunnen doen om een samenhangend mobiliteitssysteem te verzorgen met alternatieven op maat," aldus Eurlings.

Zorgen

Diverse politieke partijen hebben onthutst gereageerd op de brief van de minister van Verkeer. Groenlinks-kamerlid Kees Vendrik noemt de woorden van Eurlings bijvoorbeeld 'een klap in het gezicht van de klimaatplannen van minister Jacqueline Cramer'.

© Autoweek

Bron: Nu.Nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).