De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
00:52:33

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Big Brother spaart automobilisten

Datum: Mon 19 January 2009

Automobilisten hoeven er niet over in te zitten dat bij de invoering van de kilometerheffing exact bekend zal zijn waar zij op welk moment van de dag rijden. Bedrijven hebben al aangekondigd anonieme zenders voor in de auto te maken, TNO doet er alles aan om zo weinig mogelijk persoonsinformatie kenbaar te maken bij het rekeningrijden.

DEN HAAG - Uit een enquête van de ANWB bleek vorig jaar dat 80 procent van de leden bezorgd is over verlies aan privacy als de kilometerheffing vanaf 2012 van kracht is. Ze vrezen dat 24 uur per dag duidelijk zal zijn waar hun auto staat. Moderne technieken maken het steeds eenvoudiger om zoveel mogelijk informatie tegelijk te vergaren. ANWB-leden zijn bang dat de bedrijven en de overheid daar bij de kilometerheffing maximaal van willen profiteren. Maar dat blijkt mee te vallen.

Bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van een handzaam registratie- en betalingssysteem zijn zeer overtuigd van nut en noodzaak van privacy. Siemens en LogicaCMG ontwikkelden al een soort prepaidkaart die autorijders in een kastje in hun auto steken. De kaart geeft alleen het tarief van de weg door, en niet waar de auto zich bevindt.

Bij onderzoeksinstituut TNO zien ze dat de aantasting van de privacy geleidelijk gaat. "Op steeds meer plaatsen liggen steeds meer gegevens en die zijn steeds beter te combineren", zegt onderzoeker Linda Kool in het jongste TNO Magazine. "De vraag is: hoe ver je daarmee wilt en kunt gaan. Bij controles hoef je lang niet altijd te weten wie de gecontroleerde is. Vaak is het voldoende om te weten dat de gecontroleerde zich aan de spelregels houdt."

TNO zoekt voor het rekeningrijden naar een systeem waarbij het niet gaat om de vraag of je op de A1 of de A2 reed, maar alleen hoeveel kilometers je moet afrekenen tegen welk tarief. "Er zijn systemen die alleen vastleggen hoeveel je hoort te betalen en of je dat doet. Verder niets, geen persoonlijke gegevens", aldus Jaap-Henk Hoekman van TNO. Met gebruik van codes is te controleren of iemand de regels naleeft zonder persoonsinformatie vrij te geven. "Pas als er iets mis lijkt te zijn, zoek je verder en daarvoor heb je dan wel de gegevens. Net als de politie, die pas mag ingrijpen als er aanleiding voor is."

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden dingt mee naar het omzetten van de gegevens van de gereden kilometers in acceptgiro's. Het voordeel van het CJIB is onder meer dat het een overheidsdienst is en niet in de verleiding komt om persoonsgegevens door te verkopen.

Bron: Leeuwarder Courrant (Abonnee-gedeelte)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).