De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:18:38

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Uitslag Stelling: Zware kritiek op ANWB

Datum: Mon 05 January 2009

Door: Pieter Nijdam

WUZzerr: WUZ-redactie | Amsterdam

De top van de ANWB lijkt zijn hand te hebben overspeeld. Bijna driekwart van de ruim 2000 deelnemers aan onze Stelling van de Dag waarvan twee derde lid van de automobielclub deelt de kritiek van de vijf oudministers van Verkeer en Waterstaat dat er helemaal geen draagvlak is voor kilometerheffing.

De overgrote meerderheid van de ondervraagden staat daarmee lijnrecht tegenover ANWB-voorzitter Guido van Woerkom en diens voorganger Paul Nouwen, die de kritiek van oud-bewindslieden Kroes, Maij-Weggen, Jorritsma, Netelenbos en Peijs op een veel te ingewikkeld en onuitvoerbaar systeem van kilometerheffing ongepast vonden. De ANWB-top is nog steeds warm voorstander van invoering van kilometerheffing in 2011 en meent dat daarvoor een breed draagvlak bestaat.

"De ANWB is een oudemannenclub geworden, die geen voeling meer heeft met de samenleving. Ik zeg mijn lidmaatschap op!" aldus een voorstander van de stelling. "De ANWB laat zich voor het karretje spannen van vooral linkse politici. Als lid wil ik dat men mijn belangen behartigt en niet andersom", valt een ander bij. "Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat een dergelijk ingewikkelde kilometerheffing gedoemd is te mislukken. En wat zeggen de heren van de ANWB: voer maar lekker een peperdure overheidscampagne, maar wel van onze belastingcenten. "

Nog geen kwart van alle ondervraagden heeft daarentegen begrip voor de ANWB. "De kritiek van de ex-ministers is mij wat te gemakkelijk. Zelf hebben ze er niets van gebakken", aldus een tegenstander van de stelling. "Tegen kilometerheffing zijn is o zo eenvoudig en een typisch Nederlandse eigenschap. De ex-ministers zijn gewoon rancuneus dat het hun niet is gelukt", klinkt het uit dezelfde hoek.

Hoewel de ANWB het tegendeel beweert, is liefst 85 procent van mening dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor invoering van kilometerheffing en 82 procent verwacht dat dat over twee jaar niet anders is. Bijna twee derde van de deelnemers vindt mede daarom de kritiek van oud-ministers op de kilometerheffing gepast. Een meerderheid van 56 tegen 38 procent is bovendien van mening dat de ex-ministers hun opvolger Camiel Eurlings helemaal niet voor de voeten lopen met hun kritiek. "Kom op zeg. We leven toch in een democratie. Het is goed dat deze vakvrouwen aan de alarmbel trekken", schrijft een van de lezers.

Opzegging

Bijna twee derde van alle deelnemers zegt lid te zijn van de ANWB, waarvan slechts 16 procent invoering van kilometerheffing in 2011 steunt. Liefst 47 procent van hen dreigt met opzegging van het lidmaatschap als de ANWB de kilometerheffing blijft steunen. Ruim 82 procent is ervan overtuigd dat de bijna 4 miljoen leden in meerderheid tegen deze vorm van rekeningrijden zijn.

"Het ANWB-bestuur had er verstandig aan gedaan eerst de leden te raadplegen alvorens een standpunt in te nemen over de kilometerheffing", meent een van de deelnemers en kritisch ANWB-lid.

Invoering van het systeem voor vrachtvervoer in 2011 is volgens 70 procent niet haalbaar, terwijl 78 procent de introductie voor het overige auto- en motorverkeer een jaar later ook niet uitvoerbaar acht.

Het is daarom volgens 79 procent van de ondervraagden weggegooid geld om dit jaar een dure overheidscampagne te starten in een poging meer duidelijkheid te scheppen over de kilometerheffing.

Een van de grootste bezwaren tegen de kilometerheffing is volgens 64 procent dat het systeem te ingewikkeld is, 55 procent ziet het als een bedreiging van de privacy en 53 procent zegt dat het schort aan draagvlak.

Hoewel 57 procent helemaal geen voordelen ziet in kilometerheffing, noemt 33 procent het uitgangspunt dat de gebruiker betaalt en stelt 30 procent dat er lagere vasten lasten zijn wanneer de auto stilstaat.

"Ach, daarvoor heb je helemaal niet zo'n complex systeem nodig. Verwerk de motorrijtuigenbelasting in de benzineprijs en klaar is Kees", luidt de boodschap van een inventieve deelnemer.

Maandag is er weer een Stelling van de Dag. U kunt eraan meedoen van 11.30 tot 15.30 uur via www.telegraaf.nl of www.wuz.nl.

Bron: Telegraaf - Wat U Zegt


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).