De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:49:23

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Hoezo, mondje dicht..?

Datum: Tue 30 December 2008

Ingezonden

Eerder in dec 2008 sloeg oud V&W-minister A.Jorritsma de plank volledig mis met haar stupide "platte heffing" als alternatief voor de op stapel staande kilometerheffing.

Omdat die kilometerheffing sedert decennia in Nederland als steeds verder stijgende accijns op autobrandstoffen in werking is, lullen ook G. van Woerkom (ANWB) en "draagvlakarchitect" P. Nouwen allebei uit een gat dat reeds ruim voor de 30e dec 2008 in hun nek te vinden was. Want in tegenstelling tot hetgeen G. van Woerkom en P. Nouwen (die als voormalig ANWB-voorzitter fel tegen de kilometerheffing was!!) u als autobezitter aan de neus proberen te hangen, bestaat er helemaal geen draagvlak voor de kilometerheffing. Het is allemaal uitgekookte desinformatie hetgeen nog wordt versterkt door het feit dat de heren het afwisselend over rekeningrijden en de kilometerheffing hebben. Waar de heren de moed vandaan halen te stellen dat je straks alleen nog betaalt voor de kilometers die je maakt en geen hoge vaste lasten hebt als je auto stil staat, is met recht stuitend te noemen. U gaat straks nog meer betalen. Als de kilometerheffing onverhoopt een feit is, zullen de provinciale opcenten verdwijnen. Daar zal als het aan de Gelderse gedeputeerde M. van Haaren (ook CDA!) ligt iets anders voor in de plaats komen, omdat van inkomstenderving geen sprake kan zijn. Hoe dat in zijn werk gaat en waarmee dus uw vaste lasten de hoogte in gaan, kunt u op pagina 13 e.v. van deze PDF-file lezen.

Uw lasten gaan echt niet omlaag, de accijns gaat niet omlaag en wordt evenmin afgeschaft, er komt ook een CO2-taks, sterker: de kosten van het generaal pardon, de kosten die door de aanwas van niet-westerse allochtonen worden veroorzaakt in casu de toenemende kosten van de multikul, lees: niet alleen Het Marokkaanse Probleem zijn voor rekening van de Nederlandse belastingbetaler!! Het gaat politiek Den Haag er helemaal niet om dat de files worden teruggedrongen om daarmee het kutsmoesje over het redden van het klimaat (kuch, kuch) overeind te houden, u weet heel goed dat de files altijd zullen blijven, daar kan alle geld van deze wereld inclusief het zeer privacyvijandige snuffelkastje achter uw voorruit niets aan veranderen. Voor degenen die zgn. niks te verbergen hebben ofwel nog steeds niet op de hoogte zijn: middels slimme camera's boven het wegdek en dat kastje achter uw voorruit kunnen de heren precies zien waar en op welk tijdstip u zich met uw auto bevindt (om die info vervolgens op een later tijdstip tegen u te kunnen gebruiken!!!), waarna vervolgens automatisch geld van uw rekening wordt afgeschreven.

Het is derhalve niet ondenkbaar dat u in de nabije toekomst een aantal malen per dag automatisch geld kwijtraakt dat u liever aan iets anders had willen besteden Met andere woorden: als u er straks niets voor voelt dat er via beeldschermen continu naar u geloerd wordt en al dan niet voor uw plezier of werk op de weg zit en ondanks de dalende prijs van een vat ruwe olie (en daarmede de benzine-diesel-LPG-prijs) niet met hogere lasten opgezadeld wenst te worden, zult u een tikkeltje actiever moeten worden en wel massaal en op zeer korte termijn. Politiek Den Haag heeft namelijk altijd haast om u het geld uit de zak te kloppen. Het adequaat besturen van dit land is voor de huidige 141 politieke stressveroorzakers sowieso bijzaak. Om ieder misverstand te voorkomen: een dagje toeteren, waar dan ook, dan wel een dagje demonstreren op het Malieveld werkt bij nagenoeg alle Haagse en gemeentelijke pluchezitters slechts op de lachspieren.

Bron: Vrije Volk


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).