De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
10:12:53

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Start certificering en aanbesteding kilometerprijs

Datum: Thu 18 December 2008

Nieuwsbericht

Vandaag heeft minister Eurlings de start van de ontwikkeling van het systeem van de kilometerprijs aangekondigd. De minister wil dat de markt dit ter hand neemt. Dit zogenoemde 'hoofdspoor' vindt plaats door samen met bedrijven certificeringseisen te ontwikkelen waar het systeem straks aan moet voldoen. In dit overleg brengt de overheid de waarborgen voor de kilometerprijs in en zal tevens worden gekeken hoe de markt een goede business case voor de uitvoering ervan kan opstellen. De markt kan vervolgens op basis van de certificeringseisen het systeem zelf ontwikkelen. Daarnaast is er een zogenaamd garantiespoor. Voor deze terugvaloptie, wordt nu een aanbesteding gestart, waarna het systeem ook grootschalig getest kan worden.

De kilometerprijs is een nieuw systeem waarvoor verschillende technische en organisatorische zaken moeten worden ontwikkeld. Dit is nodig om de gereden kilometers te kunnen registreren en om te zorgen dat weggebruikers kunnen betalen. Het kabinet heeft besloten om de kilometerprijs door marktpartijen in een open markt te laten uitvoeren. Voertuigbezitters kunnen dan zelf kiezen bij welk bedrijf zij de kilometerprijs willen afnemen. Maar daarvoor moeten deze bedrijven wel aan bepaalde eisen voldoen. De start van de ontwikkeling van die certificeringseisen samen met de markt is vandaag begonnen. Daarin gaat de overheid in gesprek met marktpartijen. In dit gesprek staat centraal hoe de overheid de waarborgen voor de kilometerprijs kan vaststellen en daarnaast hoe marktpartijen een business case kunnen ontwikkelen voor de uitvoering het systeem.

Daarnaast is vandaag de aanbesteding gestart voor de zogeheten tijdkritische percelen. Dit zijn de onderdelen die het hart van het systeem vormen en die noodzakelijk zijn voor grootschalige praktijktesten met het systeem van de kilometerprijs in 2010. Deze aanbesteding vindt plaats in een 'concurrentiegerichte dialoog'. Dat betekent dat de ontwikkeling van deze onderdelen van het systeem samen met een aantal geselecteerde marktpartijen zal plaatsvinden.

Om de bereikbaarheid over de weg en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren heeft het kabinet eind vorig jaar besloten de kilometerprijs in te voeren. Automobilisten gaan voor het vervoer over de weg betalen per gereden kilometer. De prijs hangt af van het tijdstip en de plaats van rijden en de milieukenmerken van het voertuig. De kilometerprijs vervangt uiteindelijk de motorrijtuigenbelasting (MRB) en aanschafbelasting (BPM). Het kabinet heeft voor deze aanpak gekozen omdat het uitgaat van het eerlijkheidsprincipe: degenen die veel kilometers maken en meer vervuilen betalen meer, degenen die weinig rijden en minder vervuilen betalen minder. De kilometerprijs is dus eerlijker, beter voor het milieu en goed voor de bereikbaarheid van Nederland.

Bron: Ministerie Verkeer en Waterstaat


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).