De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:21:23

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Files 'beter' voor klimaat dan meer asfalt

Datum: Tue 25 November 2008

De spitsstroken en extra wegen waarmee het kabinet de files wil aanpakken zijn desastreus voor het klimaat. Bredere wegen trekken meer automobilisten zodat de uitstoot van broeikasgassen fors toeneemt.

DEN HAAG(GPD) Meer asfalt, minder files, en daardoor minder vervuiling van stilstaande auto's. De redenering lijkt logisch, maar klopt van geen kant. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de werkgeversorganisatie voor het personen- en goederenvervoer.

De onderzoekers voorspellen dat maatregelen om files te bestrijden met spitsstroken averechts uitpakken. Zo leidt de aanleg van spitsstroken op korte termijn tot minder vervuiling, omdat files oplossen. Na een tijdje trekken de extra rijstroken echter meer nieuwe automobilisten aan. De vervuiling kan op drukke trajecten zeven keer zo hoog worden.

De achterliggende gedachte dat een rijdende auto minder schadelijk is voor het milieu dan eentje die dagelijks uren in de file staat te ronken, is een denkfout, zegt onderzoeksleider Huib van Essen bij CE Delft. "Dat geldt wel voor één auto, maar meer ruimte op de weg betekent ook meer auto's op de weg.''

Hetzelfde effect treedt op bij introductie van de groene golf in steden en het scheiden van in- en uitvoegend verkeer van het doorgaande verkeer op de snelweg. Het effect van de kilometerheffing is niet onderzocht.

In het rapport 'Minder emissies door investeren in infrastructuur', dat vandaag wordt gepresenteerd, wordt bekeken wat het klimaateffect is van plannen om files op te lossen. Aanleiding zijn de afspraken die KNV met het kabinet heeft gemaakt om het broeikaseffect tegen te gaan.

In het convenant, dat in concept klaar ligt, belooft het kabinet zich in te spannen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Dat moet de CO2-uitstoot verminderen. Het kabinet heeft zich tot doel gesteld de CO2-emissie in 2020 met 30 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Van Essen noemt het verbazingwekkend dat filebestrijding in het klimaatconvenant staat. "Het fenomeen dat meer asfalt leidt tot meer verkeer is bekend.''

Directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer zegt dat het onderzoek "ons met de neus op de feiten drukt. Het lukt ons nu eenmaal niet om het gedrag van automobilisten te veranderen.'' Hij pleit voor een afzonderlijke rijstrook voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Dat levert wel enige klimaatwinst op. Volgens de onderzoekers heeft het voorstel echter 'weinig draagvlak' onder de rest van de automobilisten.

Voor het kabinet zijn de constateringen uit het onderzoek pijnlijk. Minister Camiel Eurlings van verkeer en Jacqueline Cramer van milieu kondigden eerder dit jaar nog aan de nieuwe Spoedwet wegverbreding snel te willen inzetten. Als de Tweede Kamer daar binnenkort mee instemt, krijgen tientallen beruchte filetrajecten eindelijk wat lucht door de aanleg van spitsstroken. Dat was jarenlang onmogelijk door gesteggel over de luchtkwaliteit.

Het ministerie van verkeer en waterstaat, medeverantwoordelijk voor het klimaatconvenant, zei gisteren dat "het maar de vraag is of de uitstoot door meer asfalt daadwerkelijk toeneemt". Dat hangt af van een 'complexe set van factoren'.

Bron: Leeuwarder Courant


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).